nieuws

30 dec 2011, 01:01

Politie Groningen succesvoller dankzij ‘voelsprieten in wijken’

De Regiopolitie Groningen heeft het afgelopen jaar 2011 veertien procent van alle woninginbraken in de provincie Groningen op kunnen lossen. Dat percentage ligt aanmerkelijk hoger dan het landelijk gemiddelde, dat acht procent bedraagt. Het hoge oplossingspercentage is mede te danken aan de goede contacten die de politie heeft met burgers in de wijken. Dat verklaarde donderdag de plaatsvervangend Korpschef van de Regiopolitie Groningen, Erik van Zuidam. Hij zei dit bij de presentatie van de jaarcijfers van de politie over 2011.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens Van Zuidam heeft Groningen wat betreft de woninginbraken een van de hoogste oplossingspercentages van Nederland.
Dat wil niet zeggen dat er in Groningen minder wordt ingebroken. Uit de jaarcijfers blijkt dat het aantal gepleegde inbraken waarvan aangifte is gedaan is gestegen van 2159 in 2010 tot 2387 in 2011.


Sociaal Kapitaal


Volgens Erik van Zuidam is het voor het bevorderen van de veiligheid in de samenleving voor de politie van het grootste belang te investeren in goede contacten met de buurten en wijken. Dat helpt het beste om delicten op te lossen en om preventief te werken. ‘Daarom blijven wij in Groningen voortdurend investeren in “Sociaal Kapitaal”: onze voelsprieten in de wijken’.


De politie heeft ook goede resultaten geboekt bij het oplossen van mishandeling en bedreiging. Bij mishandeling steeg het oplossingspercentage naar 82 %, en bij bedreigingen naar 77 %.


Burgernet


Wat betreft het ‘sociaal kapitaa’ is de Groninger politie ook zeer tevreden met de komst van Burgernet. Daar zijn in Groningen nu 11 van de 19 deelnemende gemeenten bij aangesloten. Het gaat dan om 24.500 Groningers die zich hebben aangemeld. Het oplossingspercentage waarbij Burgernet is betrokken bedraagt in Groningen 22 %, terwijl dat landelijk 9 % bedraagt.


Social Media


Ook de social media worden door de Groninger politie maximaal ingezet. De Groninger politie heeft 75 accounts en ca. 30.000 volgers, en is daarmee het meest actieve korps met Twitter binnen Nederland. De politie heeft bij het oplossen van zaken YouTube 23 keer ingezet, en daarvan zes keer met succes.