nieuws

19 jan 2001, 00:12

Politie Groningen achtervolgt wanbetalers tot op het dak voor Actie Zwarte Piet

De Parketpolitie van Groningen heeft tijdens de bijzondere Actie Zwarte Piet bijna 56.000 gulden aan langdurig achterstallige boetes geïnd. De afdeling van de Regiopolitie gebruikte de afgelopen feestdagen om slecht traceerbare Groningers eindelijk thuis in de kladden te grijpen of ze na jaren te bewegen oude boetes te voldoen. Sommige wanbetalers werden daarbij tot op het dak achtervolgd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Zwarte Piet richtte zich op boetes tot tienduizend gulden. ‘’Het is overigens niet zo dat we deze mensen letterlijk tijdens hun pakjesavond hebben aangepakt, dat wilden we de kinderen niet aandoen’’, benadrukt teamleider Jan Snijders. ‘’Maar omdat Groningers met dit soort dagen graag thuis zijn, was het wel zo dat we ze tot vier in de middag thuis hebben opgezocht om van deze kans gebruik te maken’’.
De Sinterklaasactie liep in de eerste drie weken van december en strekte zich uit over de hele provincie. Wel lag het zwaartepunt in de Stad, waar zo’n zestig procent van de wanbetalers woonde. De wetshandhavers sloegen onverwacht en zonder tamtam toe. ‘’De betalingsbereidheid blijkt in de maand december hoger te zijn dan in andere maanden van het jaar. Veel mensen die nog boetes hebben openstaan kiezen voor betaling daar van om te voorkomen dat ze de Kerstdagen in gevangenschap moeten doorbrengen’’, aldus politiewoordvoerder Sjabbo Smedes. December blijkt tevens een maand, waarin mensen over meer geld beschikken doordat in de feestperiode allerlei salaristoeslagen worden uitgekeerd.
‘’Het gaat overigens om mensen uit de gehele samenleving’’, vertelt Snijders. ‘’Het is echt een dwarsdoorsnede; in alle maatschappelijke geledingen zijn tenslotte mensen te vinden die langdurig acceptgiro’s negeren. Maar vaak ook zijn het mensen die op een bepaald moment geen boete kunnen betalen.’’ Dat breekt ze later op; wie jaar na jaar niet betaalt ziet zijn boete inclusief extra kosten soms verdubbelen.
‘’Het gaat hier om personen die al vier jaar niet betaald hebben en vele waarschuwingen hebben gehad tijdens het hele traject voordat we ze bij ze op de stoep staan’’. En sommige van deze personen zijn echt moeilijk te vinden, ondervond hij. Het komt nog geregeld voor dat de Parketpolitie zelfs een leeg huis aantreft. Of dat mensen er via de tuin vandoor gaan. Soms zelfs via het dak. ‘’Daar gaan we ook achteraan. Maar dat gaat niet altijd goed; de collega’s zijn niet altijd precies op de hoogte van dit soort vluchtwegen’’, lacht Snijders.
Niet alleen de geldkwestie of het thuis-zijn is van belang. ‘’Omdat het in december vroeg donker is, is eveneens makkelijker vast te stellen of een verdachte in een woning aanwezig is. Een bevel tot binnentreden in een woning mag namelijk alleen worden gebruikt als ook daadwerkelijk is vastgesteld dat er in de betreffende woning mensen aanwezig zijn. Dat kan makkelijk als er in de woning licht brandt.’’
Er zijn 43 mensen opgepakt die nog een vrijheidsstraf moesten ondergaan. Een zelfs een celstraf van vier jaar. Naast deze uitschieter ging het verder om 249 niet geïnde boetes. In totaal werd om precies te zijn 55.803,35 geïncasseerd. Een 54-jarige verdachte uit Tolbert betaalde zijn dertig openstaande boetes zonder blikken of blozen. Hij overhandigde 6.700 gulden.