nieuws

05 jun 2000, 00:12

Plannen Blauwe Stad voorgelegd aan inwoners

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Winschoten, Scheemda en Reiderland hebben het voorlopig ontwerpbestemmingsplan Blauwe Stad 2000 vastgesteld

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Basis voor dit ontwerp is het inrichtingsplan van Karelse van der Meer van maart 2000. De afgelopen maanden zijn er discussies gevoerd over het gehele inrichtingsplan. Het resultaat hiervan was een alternatief voorstel van Karelse van der Meer in mei 2000. Het alternatieve voorstel wordt samen met het voorlopig ontwerp bestemmingsplan en het daarbij behorende inrichtingsplan voorgelegd aan de inwoners van het gebied.