nieuws

29 jun 2012, 14:02

Plan zuidelijke ringweg: geen “parkway” door het Sterrebos;Julianaplein ongelijkvloers

Wat zijn de wijzigingen in het oorspronkelijke plan voor de zuidelijke ringweg Groningen?

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Nieuwe berekeningen, op basis van het aangepaste ontwerp, wijzen uit dat de knelpunten op de ringweg zelf nu zijn verholpen. De tunnel onder het spoor bij de Helperzoom leidt ertoe dat er veel minder auto’s over de Waterloolaan gaan rijden dan volgens het plan van 2011. De stuurgroep wil nog onderzoeken wat de beste plaats is voor deze tunnel. Het “zoekgebied” voor de tunnel wordt begrensd door de Helperbrink en de Goeman Borgesiuslaan. Een andere wijziging is dat er geen af- en oprit komt van de Vondellaan van en naar de A28. In het plan van eind 2011 was deze verbinding wel gepland, maar die leidt tot veel extra verkeer op de Vondellaan.

 

 

Het aangepaste ontwerpvoor de zuidelijke ringweg bevat verder de keuze voor de ontsluiting van de kantoren van DUO en Belastingdienst aan de Kempkensberg. Die worden via de Waterloolaan verbonden met de Hereweg, en niet via een “parkway” door het Sterrebos.

De stuurgroep had hier tot nu toe geen keuze gemaakt. Ze vindt de verkeersbelasting voor de Waterloolaan aanvaardbaar, nu is besloten in het verlengde ervan geen autotunnel onder het spoor aan te leggen. Zo’n tunnel zou volgens de verkeersprognoses veel autoverkeer trekken.

De zuidelijke ringweg krijgt volgens het plan voor de ombouw een volledig ongelijkvloers Julianaplein en Vrijheidsplein en een verdiept gedeelte tussen de Verlengde Hereweg en het Oude Winschoterdiep. Over dit verdiepte gedeelte komen drie “deksels”: overkluizingen met een maximale lengte van 250 meter. Hierdoor kan het Sterrebos grotendeels in oude glorie worden hersteld.