nieuws

04 dec 2000, 00:12

Pilot buurt- en jeugdagenten in provincie van start

De Regiopolitie Groningen is begonnen aan een nieuw pilotproject met buurt- en jeugdagenten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sinds 20 november kent de provincie 26 buurtagenten en 12 jeugdagenten; duidelijk herkenbare politiemannen en –vrouwen die aanhoudende problemen in ‘hun’ buurt moeten aanpakken. Buurtagenten zijn het aanspreekpunt voor volwassen bewoners; jeugdagenten moeten jongeren tot 23 jaar in de wijk actief benaderen en proberen probleme die zij veroorzaken of ervaren op te lossen.
In de zomer van 2001 moet het nu nog kleine aantal buurt- en jeugdagenten worden uitgebreid. De nieuwe functies worden bekleed door mensen uit het politiecorps zelf afkomstig. Omdat de vroegere ‘wijkagenten’ vaak erg geïsoleerd raakten in hun functie, krijgen de nieuwe buurtagenten veel begeleiding en ondersteuning vanuit het politiecorps.
Volgens politieman Ben Stevens, portefeuillehouder van gebiedsgebonden politiezorg, is het ook absoluut niet de bedoeling dat de politiemensen een zorgfunctie krijgen. ,,Het is heel belangrijk dat de politiemannen en -vrouwen met buurtbewoners kunnen omgaan en hun verhalen kunnen aanhoren. Maar het blijven politiemensen, dus ze moeten ook repressief optreden als dat nodig is.’’