nieuws

25 nov 2011, 10:10

Pieterburen in Groningse rechtbank tegen vergunning proefboring EDF

De Actiegroep Pieterburen Tegengas heeft vanmorgen aan de Groningse rechtbank gevraagd om een vergunning aan EDF (Electricité de France) voor het doen van proefboringen in Pieterburen te vernietigen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tijdens de rechtzaak stelde de actiegroep ook de integriteit van het ministerie van EL&I ter discussie omdat het in de ogen van de actiegroep niet kan hoe dit het ministerie samenwerkt met de mijnbouwindustrie, bij het verlenen van vergunningen.

De Actiegroep heeft beroep ingesteld tegen de opsporingsvergunning die het ministerie heeft verleend aan EDF (Electricité de France) voor het doen van proefboringen in Pieterburen.

De actiegroep gaat de Rechter vragen of de handelswijze van het ministerie bij vergunningverlening wel geoorloofd is. De actiegroep verzoekt de vergunning voor de proefboring van EDF te vernietigen.