nieuws

31 okt 2011, 16:04

Pieterburen: hoop op afblazen plannen EDF voor gasopslag

In Pieterburen is de actiegroep Pieterburen Tegengas verheugd over het feit dat het Franse EDF heeft verzuimd een optie op een stuk land te verzilveren of te verlengen. Daardoor lijkt het dat EDF afziet van de plannen. Volgens de Actiegroep lijkt dat gunstig, maar ze wil ook beslist niet te vroeg gaan juichen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De actiegroep Pieterburen Tegengas heeft directeuren Michel Bellec en Emmanuelle Wicquart van EDF (Electricité de France) nu een bedankbrief gestuurd voor het annuleren van de aankoop van land aan de Wiebenerweg te Pieterburen voor het doen van proefboringen.

De annulering van deze aankoop volgens haar kan gezien worden als een eerste stap van EDF om af te zien van Pieterburen als vestigingsplaats van een gasopslag.

Actiegroep Pieterburen Tegengas dankt EDF voor de eerste stap die het bedrijf zet op weg naar duurzaam denken, en het intact laten van gebieden waar oerkwaliteiten als stilte en duisternis nog aanwezig zijn.

Maar Pieterburen Tegengas benadrukt wel dat de dreiging van Electricité de France daarmee niet is afgewend. Er loopt nog steeds een procedure voor de aanvraag van de vergunning van het proefboren. EDF heeft deze aanvraag nog niet ingetrokken. Pieterburen Tegengas wil dat deze vergunning wordt vernietigd en heeft daarom een beroepsprocedure ingesteld bij de Rechtbank in Groningen. Op vrijdag 25 november dient deze zitting.

Ook Gedeputeerde Staten van Groningen wil dat EDF afziet van vestiging in Pieterburen, en wil meewerken aan vestiging van dit Franse concern elders in de provincie.
Ook de gemeente De Marne heeft beroep aangetekend tegen de vergunning en zal op 25 november verweer voeren tegen EDF en het ministerie van EL&I.

Zolang EDF zich niet volledig terugtrekt uit Pieterburen, zal het dorp blijven strijden om de komst van petrochemische installaties tegen te houden. Aldus althans de actiegroep in een persverklaring.