nieuws

17 mrt 2012, 10:10

Pieterburen beleeft dolle nacht na afblazen gasopslag door EDF

In Pieterburen is in de nacht van vrijdag op zaterdag flink feest gevierd, nadat eerder op die dag bekend was gemaakt dat het Franse EDF afziet van gasopslag onder Pieterburen. Het Franse bedrijf onderzocht de mogelijkheid om onder Pieterburen in een zoutkoepel gas op te slaan. Maar inwoners, en ook de provincie Groningen, waren bang dat er in verband met die opslag bovengronds reusachtige, landschap-ontsierende installaties zouden komen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

EDF kreeg in 2010 een vergunning van het ministerie van EL&I, voor het doen van een proefboring. Sindsdien vechten bewoners tegen deze vergunning. Ze worden daarin gesteund door de gemeente De Marne, provincie Groningen en milieu-organisaties.

De komst van EDF zou volgens verontruste dorpsbewoners een enorme overlast met zich meebrengen. ‘De mijnbouwactiviteiten zouden het aangezicht van Pieterburen definitief hebben verpest, toeristen verjaagd en de landbouw beschadigd. Stilte en duisternis zouden er niet meer zijn. En dat alles voor een niet noodzakelijk project dat alleen dient om de winst van EDF te verhogen.’


Naast juridische acties, heeft Actiegroep Pieterburen Tegengas tal van opvallende en ludieke acties georganiseerd. Bewoners hielden manifestaties bij vergaderingen. Acteurs vroegen aandacht voor het behoud van de stilte. Ambtenaren van EL&I werden op het Hogeland ontvangen met bloemen, liederen van streekzanger Arnold Veeman en een oproep tot het tonen van respect.
‘’De overwinning van een klein dorp tegen het ministerie en EDF is als die van David tegen Goliath. Het succes toont aan dat er hoop is voor Nederlanders die strijden voor de goede zaak. De actie van de afgelopen anderhalf jaar heeft ons echter ook geleerd dat er een innige verwevenheid bestaat tussen het ministerie en de Mijnbouwindustrie, waarbij de belangen van de lokale bevolking geen enkele rol lijken te spelen.

In de jaren 70 lukte het Pieterburen al om plannen voor opslag van kernafval tegen te houden. Ook de aanval van EDF is nu afgeslagen. Het dorp blijft alert en zal geen grootschalige industrie in haar gebied dulden.’, aldus de blije bewoners in een persverklaring.