nieuws

24 sep 2002, 00:12

‘Piepjonge’ wethouder wordt nieuwe burgemeester van Haren

Haren krijgt voor het eerst een ‘piepjonge’ burgemeester. Het gaat om de 32-jarige Arjen Gerritsen die de opvolger wordt van de onlangs vertrokken burgemeester mevr. Gerritsma. Tweede op de voordracht van de gemeenteraad van Haren staat de oud-CDA wethouder van Groningen, Bert Westerink (44).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeenteraad van Haren heeft in de vergadering van 23 september 2002 twee personen bij de minister aanbevolen voor het burgemeestersambt. De voorkeur van de raad (eerste plaats op de aanbeveling) gaat uit naar de heer A.J. (Arjen) Gerritsen (32 jaar), wonende te Wierden, assistent-accountant en belastingadviseur en sinds april 1998 wethouder. Op de twee plaats, en daarmee aanzienlijk minder kansrijk, staat Bert Westerink, (44 jaar), wonende te Groningen, zelfstandig organisatieadviseur en in de periode 1986-1996 wethouder van de gemeente Groningen.
De heer Westerink is lid van het CDA. De aanbeveling werd bekendgemaakt in de openbare raadsvergadering, die volgde op een besloten raadsvergadering. In de besloten raadsvergadering werd door de vertrouwenscommissie verslag gedaan van haar activiteiten en de gevoerde selectieprocedure. Vervolgens stelde de gemeenteraad in de besloten vergadering de volgorde van de kandidaten vast.De aanbeveling van de gemeenteraad gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij beslist over de aanbeveling, waarna de Koningin de nieuwe burgemeester van Haren benoemt voor een termijn van zes jaar.
Het is niet bekend wanneer deze benoeming plaatsvindt. De vertrouwenscommissie bestond uit de zes fractievoorzitters en werd ambtelijk bijgestaan door de gemeentesecretaris. De vertrouwenscommissie heeft een selectie gemaakt uit de door de Commissaris der Koningin als benoembaar gekwalificeerde kandidaten. In totaal solliciteerden 28 personen naar de functie van burgemeester. De nieuwe burgemeester volgt mevrouw N.E. Gerritsma op die op vrijdag 13september afscheid nam van de gemeente Haren.