nieuws

01 dec 2002, 00:12

Peuterspeelzalen goedkoper voor lage inkomens

De gemeente Groningen voert een nieuwe methode in voor het bepalen van de ouderbijdrage bij peuterspeelzalen. Dit moet ervoor zorgen dat peuterspeelzalen ook voor de lagere inkomensgroepen betaalbaar blijven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Met het nieuwe tarievenstelsel wordt de peuterspeelzaal voor ouders die lage inkomens hebben, nog toegankelijker. De hogere inkomensgroepen gaan meer betalen. Maar nog steeds betalen zij minder dan de helft van de kostprijs. De rest vult de gemeente via een subsidie aan.
rOndanks dat de kostprijs is gestegen, zijn ouders de afgelopen jaren dezelfde prijs blijven betalen. De gemeente heeft daarom besloten een nieuw tarievenstelsel in te voeren.alen