nieuws

30 apr 2008, 13:01

Persvrijheid zaterdag in Groningen op unieke wijze gepresenteerd op het Waagplein

Zaterdag 3 mei, de dag van de persvrijheid, zal Amnesty International in samenwerking met de Stichting World Press Foto in Groningen op unieke wijze aandacht vragen voor het thema persvrijheid en hoe wij daar in Nederland mee omgaan.Op deze zaterdag zal er op het Waagplein met veel interactieve en digitale activiteiten aandacht worden besteed aan dit thema. Het waagplein zal het centrum zijn van interactieve acties, waaronder de mogelijkheid te chatten met journalisten en bloggers uit het Midden-Oosten, je mening over persvrijheid op "grootse" wijze te verkondigen en de discussie aan te gaan met verschillende mensen die veel kunnen vertellen over het onderwerp persvrijheid. De actie zal het winkelend publiek in Groningen niet onopgemerktvoorbij gaan.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op het Waagplein zal een sms-scherm komen te staan, waarop het Gronings publiek kan reageren op prikkelende stellingen over de persvrijheid. Verder is er de mogelijkheid om met buitenlandse journalisten te bloggen/chatten om een beeld te krijgen van de zaken waarmee journalisten kampen in landen waar persvrijheid geen algemeen goed is.
Een laatste activiteit op deze dag is de Groningse 'spreeksteen' naar het voorbeeld van de Speaker's Corner in Hyde Park. Dit is een podium voor speech en debat. Een aantal bekende Groningers is hiervoor benaderd en uiteraard kan het winkelend publiek ook hun mening verkondigen.

Waarom deze actie?
Tijdens de dag van de persvrijheid wordt speciaal aandacht geschonken aan Hang Jinqiu (schrijversnaam: Qing Shuijun); een Chinese schrijver en journalist. Hij kreeg een gevangenisstraf van twaalf jaar die hij moet uitdienen in Pukou Prison bij Nanjing stad in de provincie Jiangsu.

Huang schreef politieke essays en plaatste deze op internet. Hij is bestraft omdat de inhoud van deze essays 'staatsondermijnend' zouden zijn. Naar verluidt wordt Huang in de gevangenis mishandeld en wordt hem ook de slaap ontnomen.

Momenteel wordt er op veel fronten gestreden voor de vrijlating van Huang Jinqui. Amnesty Groningen zal ook tijdens het bevrijdingsfestival actie voeren voor de vrijlating van Huang Jinqui.