nieuws

05 aug 2002, 00:12

Peerdespul Groningens Ontzet naar Esserberg

Het Peerdespul, vast onderdeel van de viering van Groningens Ontzet op woensdag 28 augustus, zal dit jaar worden gehouden op enige velden van het Stadion Esserberg in Haren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Koninklijk Vereeniging voor Volksvermaken te Groningen heeft voor de tweede keer een andere locatie moeten zoeken voor het concours hippique. De drafbaan in het Stadspark bleek te elfder ure niet geschikt voor dit paardenevenement. Dat hield verband met de vernieuwing van de drainage ter plaatse waarvoor de werkzaamheden later van start zijn gegaan dan aanvankelijk de bedoeling was. De gemeente Groningen heeft om die reden een terrein nabij het sportcomplex Kardinge aangeboden.
Aanvankelijk leek dit eenmalige alternatief aan de oostkant van de Stad een goede mogelijkheid. De gemeente heeft ter plaatse ook al voorbereidende werkzaamheden verricht, maar nu blijkt dat daar de ondergrond door de veelvuldige regen de honderden paardenhoeven niet zal kunnen verdragen. Stadion Esserberg is geen onbekende voor Volksvermaken. In de jaren tachtig heeft het concours hippique daar ettelijke jaren plaatsgevonden. Ditmaal kan geen gebruik gemaakt worden van het hoofdveld, maar zullen twee velden bezijden de Esserweg als concoursterrein worden ingericht. Ook nu weer zal de toegang tot het Peerdespul gratis zijn. Alleen voor zitplaatsen op een overdekte tribune moet betaald worden. Het programma belooft wel als vanouds te worden: Naast verschillende springconcoursen zijn er tal van tuigpaardenrubrieken waaronder het kampioenschap voor Noord-Nederland KWPN en verschillende hackneyrubrieken met Engelse deelname. De twaalf beste noordelijke dressuurcombinaties strijden om de hoogste eer. Er zijn ook verschillende showelementen in het programma opgenomen. De eerder aangekondigde recordpoging langspanrijden door meerspanrijder Dirk Mekkes wordt uitgesteld naar volgend jaar: In het Stadspark wilde Mekkes de uitdaging om elf voor-elkaar-aangespannen paarden te presenteren graag aangaan, maar noch op Kardinge, noch op de Esserberg heeft hij voldoende ruimte om deze poging een kans van slagen te geven.