nieuws

08 apr 2002, 00:12

“Paulus was geheim agent voor de Romeinen”

De bekendste grondlegger van het Christendom, Paulus, was een spion voor de Romeinen. Hij zaaide bewust verdeeldheid tussen Joden en Christenen. Tot deze opzienbarende conclusie komt de Groninger historicus Thijs Voskuilen in zijn doctoraalscriptie ‘The Perfect Spy’. Zijn bevinding wordt onderschreven door zijn scriptiebegeleider, de vermaarde geschiedfilosoof F. Ankersmit.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Paulus ontpopte zich van een christenvervolger tot devote prediker van het geloof. Vervolgens bekeerde hij via zijn beroemde brieven hele volksstammen. Voskuilen spreekt van een ‘schijnbekering’. “Hij had een verleden als tentenbouwer in het Romeinse leger. Vermoedelijk dacht hij dat hij door zijn bekering de joden en de christenen beter kon bestrijden.
Volgens Voskuilen hanteerde Paulus een dubbele agenda hanteerde. “Zijn gedachtegoed is zo pro-Romeins, dat kan geen toeval zijn. Zo roept hij op tot totale onderwerping aan het Romeinse gezag.” Als Voskuilen’s bewering waar is komt de Bijbel in een ander licht te staan.
De historicus geeft Paulus de schuld van de huidige verdeeldheid tussen de Joden en de Christenen. Zo wist hij de joden en de vroege christenen tot op het bot te verdelen door te verkondigen dat de Messias (in de persoon van Jezus) al was gekomen. Verder zorgde hij voor tweespalt door de joden de schuld te geven van de kruisiging van Jezus. “Daar hebben de joden nog veel last van gehad.”
De jonge historicus komt met meer voorbeelden waaruit zou blijken dat Paulus een intrigant was. “Nadat hij was opgepakt voor het veroorzaken van een rel in een tempel in Jeruzalem kon hij gewoon brieven blijven schrijven. Maar iemand die gevangen zit laat je toch geen brieven schrijven aan zijn volgelingen?”
Geschiedfilosoof Ankersmit stond aanvankelijk sceptisch tegenover de conclusie, maar liet zich gaandeweg overtuigen. “Ik kon me niet voorstellen dat hij een soort CIA-agent voor de Romeinen was. Maar het blijkt dat de Romeinen wel over een geheime dienst beschikten. Een heleboel dingen vallen door deze scriptie op hun plaats. Zijn vriendelijke houding tegenover de Romeinen bijvoorbeeld.”