nieuws

08 feb 2001, 00:12

‘Parkmanagement’ zorgt voor betere bedrijfsterreinen

Bedrijven in Noord-Nederland kunnen binnenkort gebruik maken van een onafhankelijke ‘parkmanager’ om ervoor te zorgen dat inrichting, organisatie en beheer van bedrijventerreinen beter verlopen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Parkmanagement is een relatief nieuw fenomeen waarbij alle bij een bedrijventerrein betrokken partijen, zoals ondernemers, overheden en projectontwikkelaars, betrokken zijn. Onder leiding van een onafhankelijke parkmanager kunnen zij gestructureerd meepraten over de inrichting van een bedrijfsterrein, om ervoor te zorgen dat de kwaliteit daarvan in orde is zonder al te hoge kosten.
Op een bedrijfsterrein kunnen zaken als onderhoud van groenvoorzieningen maar ook schilderwerk en de levering van stroom en water zeer verschillend zijn geregeld door de diverse ondernemers. Door overleg tussen de betrokken partijen kunnen zaken gemeenschappelijk worden aangepakt. ,,Dat scheelt in kosten, maar ook bereik je daarmee dat de verschillende ondernemingen een zelfde graad van onderhoud hebben,’’ aldus F. Alfrink van MKB-Noord.
Het MKB is er nu samen met ingenieursbureau Oranjewoud in geslaagd een totaalpakket voor parkmanagement samen te stellen. MKB-Noord beschikt over contacten met het bedrijfsleven en gemeenten, Oranjewoud heeft veel ervaring met projectontwikkelaars.
Samen hebben ze een aantal standaards ontwikkeld waarmee die drie partijen snel tot afspraken kunnen komen. Onder meer ambitieniveau, vormgeving, voorzieningenniveaus en financiering zijn daarin duidelijk omschreven.