nieuws

09 dec 2011, 10:10

Park tussen Tuinwijk en Paddepoel Zuid-Oost krijgt nieuwe inrichting

Woensdag 14 december is er een inloopavond over het inrichtingsplan voor het Bessemoerpark, liggend tussen Tuinwijk en Paddepoel Zuid-Oost. Het park zal op een ecologische manier worden ingericht. Er komen speelplekken die passen bij de inrichting van het park. De voetbalkooi wordt opnieuw ingepast in het park. Op de plaats van het Alfacollege (sloop begin 2012) bouwt Trebbe met De Huismeesters 32 starterswoningen in de sociale huur met eigen parkeerplaats.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De twee blokjes bejaardenwoningen van Nijestee worden gesloopt. Ook komt er een nieuw buurtcentrum voor de Tuinwijk en Paddepoel Zuid-Oost. Verder zal de Dierenriemstraat aan de zuidkant van het nieuwe park tussen de Grote Beerstraat en de Klaas de Vriezestraat worden omgevormd tot fietspad.

 


Het plan is gemaakt door een werkgroep bestaande uit bewoners uit Tuinwijk en Paddepoel, de bewonersorganisaties, wijkteams, De Huismeesters, Nijestee, Trebbe Bouw en de gemeente. De inloopavond wordt gehouden in buurtcentrum De Tuinwijk aan de Bessemoerstraat 2, van 17.00 tot 19.00 uur. De pers is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.


Voor het park als geheel is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Dat moest er toch al komen omdat het huidige bestemmingsplan verouderd is. Maar ook vanwege de nieuwe woningen op de plek van het Alfacollege. Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt voor inspraak ter inzage van 9 december 2011 tot en met 5 januari 2012. Ook tijdens de inloopavond op 14 december kan men een mondelinge inspraakreactie geven en vragen stellen. Daarnaast is het voorontwerp-bestemmingsplan in te zien op bestemmingsplannen.groningen.nl. Meer informatie over het Bessemoerpark is te vinden op groningen.nl/tuinwijk en groningen.nl/paddepoel.