nieuws

30 nov 2011, 09:09

‘Overtuigende visie ontbreekt op invulling Groninger Forum’

De Jonge Socialisten in de PvdA vinden dat die partij niet akkoord moet gaan met de bouw van het Groninger Forum wanneer er geen overtuigender plan is voor een aantrekkelijke invulling voor het Groninger Forum. De JS zegt tot nu toe nog geen plannen te hebben gezien die zouden kunnen leiden tot een aantrekkelijk en wervelend programma voor een zeer breed publiek waar mensen van heinde en verre op af komen. De JS komen met de verklaring aan de vooravond van een bespreking in de gemeenteraad van de plannen voor de bouw van het Groninger Forum.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vanavond bespreekt de Groninger gemeenteraad de Forumvisie. Daarin beschrijft het college van B&W wat de gemeente met het Groninger Forum beoogt, welke meerwaarde dit aan Stad en regio geeft en hoe ze partijen uit zal dagen om hier invulling aan te geven. In de visie staan uitgangspunten voor de programmering, bedrijfsvoering, organisatie, publieksbereik en benutting van het gebouw.