nieuws

06 jul 2016, 10:10

Overspannen woningmarkt in Groningen meest nadelig voor alleenstaande starters

Overspannen woningmarkt in Groningen meest nadelig voor alleenstaande starters

Het gaat plotseling heel goed op de woningmarkt in de stad Groningen. Maar er is een groep Stadjers voor wie deze ontwikkeling geen goed nieuws is.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vooral alleenstaande jongeren in Groningen die voor het eerst een woning willen kopen, zijn de dupe van de overspanning op de Groningse woningmarkt. Dat meldt De Hypotheker, op grond van een onderzoek.

In alle grote steden zijn singles de dupe van een oververhitte woningmarkt. Terwijl het aantal alleenstaanden volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek groeit van bijna 3 miljoen nu tot ruim 3.6 miljoen in 2060, zijn er steeds minder betaalbare woningen in de steden. Hier woont juist 50 procent van de singles. Hierdoor valt deze groep buiten de boot en zijn zij gedwongen om te (blijven) huren. Voor deze groep betekent huren in de regel veel hogere maandlasten dan een koopwoning, zeker gezien de huidige lage hypotheekrente.

 

Alleenstaande starter

 

Naast de stijgende huizenprijzen werkt de strengere wet- en regelgeving niet in het voordeel van de single starter. Zo mag nog maar maximaal 102 procent van de marktwaarde van de woning worden geleend, waardoor veel meer eigen vermogen moet worden ingebracht om de bijkomende kosten voor de aanschaf van een woning te kunnen betalen, zoals makelaar- en notariskosten. Gemiddeld gaat het om een bedrag van € 25.000 dat een huizenkoper zelf moet neertellen.

Daarnaast zijn de woonquotes voor alleenstaanden, het gedeelte van je inkomen dat je maximaal aan hypotheeklasten kwijt mag zijn, dit jaar verder gedaald. Ook wordt in steeds minder gemeenten de starterslening aangeboden, die het juist gemakkelijker maakt om een eerste woning te financieren. “Single starters worden onevenredig hard geraakt door alle maatregelen op de woningmarkt. Het is zorgwekkend dat deze groep hierdoor geen hypotheek kan afsluiten voor veel lagere maandlasten dan het bedrag waarvoor ze nu huren. Dat verschil kan oplopen tot een paar honderd euro per maand die ze nu meer kwijt zijn aan de huurprijs. We pleiten dan ook voor meer aandacht voor de groep single starters, zodat hun positie op de woningmarkt verbetert”, zegt Bert Masson, franchisenemer van De Hypotheker in Groningen.

 

Door de stijgende huizenprijzen is een koopwoning voor deze groep ‘single starters’ steeds moeilijker te betalen. Landelijke cijfers uit de Hypotheek Index van De Hypotheker laten zien dat het aantal alleenstaande starters dat een hypotheek heeft afgesloten met 28 procent is gedaald in vergelijking met een jaar geleden.
 

Aanbod woningmarkt te beperkt

 

“Vooral in populaire steden, zoals Amsterdam, Utrecht en Groningen, is het aantal woningen voor starters erg schaars. Hierdoor is de groeiende groep singles aangewezen op de huursector. Deze trend lijkt zich ook uit te breiden naar andere steden.”

De Hypotheker ziet echter al wel mooie initiatieven in de markt ontstaan: “Steeds meer projectontwikkelaars spelen in op de veranderende vraag op de huizenmarkt door bijvoorbeeld starterswoningen te ontwikkelen in een gunstigere prijsklasse. Wij vinden dat zulke initiatieven een breder draagvlak verdienen, zodat er voldoende betaalbare woningen beschikbaar blijven voor deze groep”, aldus Masson.