nieuws

05 dec 2000, 00:12

‘Ouderwetse’ architect Oud was wel modern

De Nederlandse architect J.J.P. Oud wordt ten onrechte gezien als ouderwets. Dat komt doordat hij in zijn latere werk vasthield aan klassieke elementen als symmetrie en ornamenten, terwijl zijn collega’s veel strakkere ontwerpen maakten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ouds latere ontwerpen zijn door critici daarom vaak genegeerd. ,,Ten onrechte. Ze namen geen kennis van zijn ideeën over architectuur en samenleving en begrepen dan ook niet waar deze voormalige pionier van moderne architectuur mee bezig was’’, stelt onderzoeker drs. D. Broekhuizen.
Oud (1890-1963) was lid van De Stijl, waar ook Piet Mondriaan en Theo van Doesburg bij betrokken waren. In de vroegere jaren van zijn loopbaan werd hij wel als pionier van moderne architectuur gezien. Hij ontwierp woningbouwprojecten voor Rotterdam (1918-1933) en wederopbouwprojecten als het Nationaal Monument op de Dam (1949-1956). Broekhuizen is het oneens met critici die zijn werk vanaf 1933 afdeden als niet langer modern. ,,Oud probeerde juist eigentijdse oplossingen te vinden voor moderne problemen’’. De verguisde architect zou geen tegenstander geweest zijn van nieuwe technieken, maar hij wilde niet dat de techniek de esthetiek zou overheersen, concludeert Broekhuizen.
Broekhuizen promoveert 7 december aan de RUG op het proefschrift ‘De Stijl toen/J.J.P. Oud nu. De bijdrage van architect J.J.P. Oud aan herdenken, herstellen en bouwen in Nederland (1938-1963).