nieuws

28 feb 2009, 10:10

Politie bekeurt komende week bij Groninger basisscholen; ouders: opgepast!

Groningse ouders die komende week nog niet helemaal uitgeslapen hun kind met hun auto naar school brengen, kunnen wel eens met een koude douche wakker worden. De Groningse politie staat ouders op te wachten die hun kind niet op de correcte plek afzetten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente Groningen stelt een stopverbod in bij alle basisscholen in de gemeente. Dat betekent dat er van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 16.00 uur geen auto’s mogen stoppen voor de ingang van de school. Het stopverbod wordt gefaseerd ingevoerd. Het is een van de maatregelen die de gemeente neemt om de omgeving van scholen verkeersveiliger te maken. Deze week kregen automobilisten nog een waarschuwing van de politie. Maar vanaf komende week bekeurt de politie automobilisten die zich niet aan het verbod houden.
Informatie van gemeente en scholen


De gemeente en de scholen informeren de ouders over het stopverbod. Ook is het instellen van deze maatregel eerder in de publiciteit geweest. De gemeente plaatst bebording bij scholen en in sommige gevallen neemt de gemeente ook infrastructurele maatregelen om ervoor te zorgen dat ouders zich aan de maatregel houden.

Voorlichting
Deze week waarschuwde de politie bij OBS De Ploeg in Hoogkerk en OBS Karrepad in de Indische Buurt ouders die zich niet hielden aan het stopverbod. Daarnaast lichtte de politie de ouders voor over hoe zij hun kinderen naar school kunnen brengen. Ook de scholen zelf waarschuwen ouders over de nieuwe maatregel. De komende tijd geldt het stopverbod ook voor de overige scholen in de gemeente. Vanzelfsprekend worden ouders eerst geïnformeerd door de gemeente en de scholen, voordat de politie daadwerkelijk tot bekeuren overgaat.