nieuws

05 feb 2001, 00:12

Ouderraad Werkman College vreest voor verkeersonveilige situatie scholieren

De Bewonersorganisatie Binnenstad Oost, de ouderraad van het Werkman College en de bewoners van de Sint Jansstraat zijn bang dat de verkeersoverlast in hun buurt zal toenemen door de eventuele parkeergarage onder de Grote Markt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Omdat de Sint Jansbrug de toegangspoort tot de nieuwe garage wordt, zijn de omwonenden bang dat de verkeersdrukte verder zal groeien. De ouderraad van het Werkman College vreest dat de verkeersveiligheid van de scholieren van zowel het Werkman als het Preadunius in gevaar komt. De ouderraad heeft hierover een brief aan de gemeente geschreven.