nieuws

23 jun 2015, 11:11

Opzienbarende architectuur in Groningen: heftige reacties op Facebookpagina GIC

Opzienbarende architectuur in Groningen: heftige reacties op Facebookpagina GIC

Opzienbarende architectuur: dat kun je zeker zeggen van het ontwerp voor een gymzaal in de Violenstraat. Het ontwerp is van de vrouwelijke architect Marlies Rohmer. Volgens een jury van deskundigen in het kader van de Dag voor de Architectuur steekt haar ontwerp ‘met kop en schouders boven de andere genomineerde projecten uit’. ‘De gevel is in meerdere opzichten opzienbarend, verrassend en blijft op het netvlies staan’. Maar uit reacties onder het verslag van gisteren op de GIC en op onze Facebookpagina die meer dan 5000 mensen bereikte, blijkt dat veel Stadjers dat een tikkeltje anders zien. “Afschuwelijk”; ‘Totaal niet passend”; “Dit is een monster!’. Onze conclusie: Groningen heeft er in elk geval een spraakmakend gebouw bij. Hieronder nog het oordeel van de vakjury:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

"Het project dat dit jaar de eerste prijs mee naar huis neemt, steekt met kop en schouders boven de andere genomineerde projecten uit. De jury was het dan ook snel eens. Het is vooral de combinatie van de ongewone en afwijkende vorm, het zichtbare architectonische vakmanschap en de toegevoegde waarde voor de bestaande stedelijke context die de jury charmeert. De gevel is in meerdere opzichten opzienbarend, verrassend en blijft op het netvlies staan.

 

Dit komt mede door de architectuurhistorische reminiscenties die de sculpturale gevel oproept. De winnaar van 2015 is een elegant maar tegelijk ook wat mysterieus element dat weinig prijs geeft over het werkelijke programma. Het ontwerp is ook betekenisvol en succesrijk in relatie tot zijn maatschappelijke functie en het gebaar naar de straat en de omgeving. Daarbij verenigt het gebouw twee componenten. Allereerst is het een helder, bruikbaar en functioneel gebouw dat direct is omarmd door de gebruikers.

 

Tegelijkertijd is het ook een sterk en krachtig architectonisch gebaar dat het in zich heeft een symbool voor Architectuurstad Groningen te worden. Bovendien is het, in het licht van de eerder geconstateerde bedreigingen van de architectonische traditie, een project dat bij uitstek een inspirerende route aanwijst waarlangs de architectuur zich weer verder zou kunnen ontwikkelen. Tot slot is het een geslaagd voorbeeld van hoe een stad kan vernieuwen en vitaal kan blijven met eerbied en aandacht voor de gebouwde omgeving en haar bewoners."

 

 www.dagvandearchitectuurgroningen.nl