nieuws

20 apr 2009, 08:08

‘Opvolger Wallage moet minder aan machtspolitiek doen’

Nu Groningen een nieuwe burgemeester kiest wordt het hoog tijd om te kijken wat voor type bestuurder Groningen straks moet krijgen, vindt althans de jongerenorganisatie van de VVD, de JOVD. Volgens de jongerenorganisatie moet er een burgemeester komen die ‘minder aan machtspolitiek’ doet en meer ruimte biedt voor dualisme. ‘Burgemeester Wallage doet er, in goede regenteske traditie, alles aan om de rol van de democratisch verkozen raad, en dus van de Groninger bevolking, zo klein mogelijk te houden’, menen de jonge liberalen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (JOVD) afdeling Groningen vindt dat het met het aanstaande vertrek van burgemeester Wallage tijd is om de rol van de burgemeester in Groningen eens ter discussie te stellen. Daarnaast constateert de JOVD Groningen dat het de laatste collegeperiode somber gesteld is met het dualisme in de Raad.


Momenteel is de burgemeester naast voorzitter van het college onder andere ook voorzitter van de raad. Dat laatste zou hij onpartijdig moeten vervullen, helaas schortte het hier de afgelopen jaren van deze collegeperiode nogal aan. De burgemeester gaat regelmatig pal voor falende wethouders liggen en heeft ondertussen een reputatie opgebouwd als belangenbehartiger van het college. Bovendien schroomt hij niet om als iets hem niet zint fracties onder druk te zetten, en hiervoor zelfs vergaderingen te schorsen. Kortom, de burgervader doet er, in goede regenteske traditie, alles aan om de rol van de democratisch verkozen raad, en dus van de Groninger bevolking, zo klein mogelijk te houden.


Deze machtspolitiek van Wallage past in een algemene tendens waarin het college de raad langzaamaan buitenspel zet, betoogt althans de JOVD. De JOVDwijst hierbij vooral naar de door wethouder Dekker (GroenLinks) zo gekoesterde ‘integrale afweging’, waarbij één keer per jaar, namelijk tijdens het vaststellen van de begroting, wordt bepaald waar het geld van de gemeente heen gaat. Dit is een degelijk systeem, ware het niet dat de gemeente Groningen door de hoge belastingdruk voortdurend overschotten heeft. Als de raad met goede initiatieven komt om dit geld te besteden aan concrete oplossingen voor problemen in de stad worden deze door het college steevast getorpedeerd met het oog op de integrale afweging.


Deze integrale afweging schijnt echter niet voor het college zelf te gelden: hoewel de raad in 2008 maar 65.000 euro mocht besteden buiten de begroting om gunde het college zichzelf maarliefst 6,5 miljoen euro. De meeste raadsfracties vonden deze draconische inconsequentie geen reden om het college hierop af te vallen. Blijkbaar kan het linkse college in Groningen als een soort politbureau alles in achterkamertjes beslissen en blijft de raad met lege handen achter.


De JOVD Groningen vindt dit gebrek aan dualisme zeer kwalijk. De democratisch gekozen raad moet het indirect gekozen college in evenwicht houden. Dit is nu niet het geval. Dit vraagt dus om een radicale verandering van de gemeentepolitiek. Ten eerste zou de burgemeester niet naast voorzitter van het college ook voorzitter van de raad moeten zijn. De raad zou zelf een onafhankelijke voorzitter moeten benoemen die de gang van zaken in de raad in goede banen leidt en niet de belangen van het college verdedigt. Ten tweede is natuurlijk de ‘integrale afweging’ in deze vorm volledig achterhaald. Er moet meer ruimte komen voor raadsleden om initiatieven te ontplooien voor de Groningers. Ten derde doet de JOVD Groningen een dringend appèl aan alle fracties in de raad om deze ondergeschoven positie niet te pikken.