nieuws

07 feb 2001, 00:12

Oplossing verkeersproblemen rond Stad kost zevenhonderd miljoen

De noordelijke provincies stellen in het zogeheten bereikbaarheidsprofiel Noord-Nederland, dat er zevenhonderd miljoen gulden extra nodig is om de verkeerssituatie rond de stad Groningen te verbeteren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De miljoenen zijn onder meer nodig om de ringweg aan te pakken en de veelbesproken lightrail naar steden in de provincies aan te leggen. De provincies Friesland, Groningen en Drenthe zouden graag zien dat Den Haag in de buidel tast om de noordelijke projecten mogelijk te maken