nieuws

21 feb 2001, 00:12

Opkomst Grote Markt-referendum stevent af op 65 procent

Vier uur voordat de Groningse stemlokalen zullen sluiten, heeft 32 procent van de inwoners gestemd in het referendum over de renovatieplannen van de Grote Markt. Dat is twee procent meer dan bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1998. Toen kwam de opkomst uiteindelijk uit op ruim 60 procent. Als de trend van vandaag doorzet, komt het opkomstpercentage uit rond de 65 procent.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

,,Dit is ongebruikelijk hoog’’, erkent P. Lucardie van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. ,,In grote steden is men bij dit soort referenda al blij als de 50 procent wordt gehaald.’’ Bij het Groningse referendum over een verbod op auto’s in het Noorderplantsoen zes jaar geleden bracht slechts dertig procent van de Stadjers zijn stem uit.
Dit keer is het onderwerp van het referendum een omvangrijke opknapbeurt van het plein in het centrum van de stad. Een belangrijk onderdeel van het op 300 miljoen gulden begrote plan vormt de bouw van een parkeergarage in combinatie met een groot ondergronds winkelplein. De gemeenteraad heeft het plan goedgekeurd, nu mogen de burgers hun oordeel geven. Zij kunnen het plan tegenhouden als er meer tegenstemmers zijn dan voorstemmers, maar dan moet het aantal tegenstemmers wel minstens 30 procent van de stemgerechtigde Groningers zijn.
Naar de definitieve uitslag van het referendum is het nog slechts gissen. Wel wees een laatste peiling van het Groninger Dagblad Stad en RTV Noord uit dat tweederde van de Stadjers de plannen, die de gemeenteraad met een ruime meerderheid heeft goedgekeurd, middels een tegenstem zou verwerpen. Tijdens een schaduwreferendum dat vandaag onder duizend leerlingen van het Groningse Werkmancollege werd gehouden tekende zich eenzelfde uitslag af.
De stemlokalen sluiten om acht uur vanavond. De uitslag van het referendum wordt tegen negen uur verwacht.