nieuws

20 apr 2002, 00:12

Open Hof viert 25-jarig jubileum (20 april)

De Open Hof als oecumenisch diaconaal-pastoraat centrum in de binnenstad van Groningen bestaat dit jaar 25 jaar. Al 25 jaar houdt de Open Hof zich als kerkelijk inloopcentrum bezig met de opvang van sociaal kwetsbare mensen in de samenleving, dak- en thuislozen en druggebruikers. Met die 25 jaar is zij het oudste kerkelijk inloopcentrum in Nederland.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert de Open Hof zaterdag 20 april een symposium. Aan de orde is dan de vraag naar de christelijke identiteit van instellingen als de Open Hof. Een van de problemen die er aan de orde komen is het feit dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers vanuit de kerken te betrekken bij het werk. Dat betekent dat men ook op zoek moet naar vrijwilligers van buiten de kerken. ‘Maar als men dat doet wat betekent dat dan voor de christelijke identiteit van de Open Hof.?’, zo vragend e organisatoren zich af.
Tegelijkertijd het werk wordt steeds moeilijker, de doelgroep komt met steeds meer ingewikkelde problemen binnen. Om die problemen het hoofd te kunnen bieden moet je als instelling een steeds verdergaande professionalisering doorvoeren. Doch de financiën daarvoor kunnen niet bij de kerken worden weggehaald, ook deze worden geconfronteerd met ingrijpende bezuinigingen. Dat betekent dat het geld moet worden weggehaald bij de overheid of bij het bedrijfsleven. Zij krijgen daarmee onvermijdelijk invloed op het beleid. En ook dan komt de vraag aan de orde wat betekent dat dan voor je christelijke identiteit.
Een ander aspect is het interreligieuze aspect van werk. Bezoekers zijn niet meer alleen christelijk. Zij nemen andere geloofsculturen mee. In de toekomst zou dat kunnen betekenen dat er behoefte is aan een imam of humanistisch raadspersoon binnen een instelling als de Open Hof. Esley van Dam, studente aan de faculteit godsdienst-wetenschappen, gaat in opdracht van de Open Hof een onderzoek doen naar interreligieus pastoraat onder druggebruikers en dak- en thuislozen.
Deelnemers aan het symposium zijn: Prof. Dr. Anne van der Meiden, mevr. Lenie ’t Hart, dhr. Henk Boomker. Aan de forumdiscussie nemen deel: mevr. Marjo van Dijken, fractievoorzitter PvdA Groningen, Mustapha Onlü, imam van de Turkse Moskee in Leeuwarden, Koert van de Velde, redacteur dagblad Trouw. Dagvoorzitter is dhr. Jan Lap. Het symposium vindt plaats in de der A-kerk in Groningen. Aanvang: 10.30 uur (kerk open 10.00 uur). Kosten: 15,00 euro (inclusief lunch). Aanmelden: Open Hof, telefoon 050-3122122 of email: openhof@castel.nl