nieuws

05 nov 2002, 00:12

Open Brief aan GIC: Groningse PvdA-ers in actie voor Wouter Bos

Een aantal prominente PvdA-ers uit de stad Groningen is in actie gekomen om de kandidatuur van Wouter Bos voor het lijsttrekkerschap van die partij te steunen. Dat blijkt uit een Open Brief aan de Groninger Internet Courant.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Alleen keuze voor Bos kan restauratie van oude PvdA voorkomen.
De PvdA staat bij de komende lijsttrekkersverkiezing op een historische tweesprong: kiest de partij voor restauratie of kiezen de leden voor vernieuwing? Alleen met Wouter Bos is er kans dat er nieuw leven in de partij komt en dat een verdere desintegratie wordt voorkomen. De auteurs houden een hartstochtelijk pleidooi voor Wouter Bos als de nieuwe partijleider: er is een grote noodzaak tot vernieuwing in stijl en inhoud van de PvdA. Dit kan niet worden gedaan door personen die al decennialang de gevestigde orde in de partij vormen en op 15 mei genadeloos zijn weggestemd. Het is nu of nooit, anders bestaat de kans dat jongere generaties de PvdA definitief de rug toe keren.
Oude PvdA: Four more years?
Nieuw politiek paradigma
Naar onze mening moet de PvdA kiezen voor de toekomst. De partij moet durven afstand te doen van het eigen verleden. Niet omdat het niet deugde waar de PvdA voor stond, wel omdat de Nederlandse politiek in een kort tempo totaal is veranderd. Andere vragen en andere verhoudingen vragen om andere politieke antwoorden en een andere politieke cultuur. Zaken waar de afgelopen jaren vol vuur voor is gevochten, klinken in veel opzichten nu hopeloos gedateerd. Net als in de periode 1996-1972 is er sprake van een crisis in de Nederlandse politiek die uiteindelijk weer voor een nieuw evenwicht zal zorgen. Er heerst een nieuw paradigma. De politieke partijen die deze verandering het best aanvoelen zullen er op termijn het best uitkomen.
Kiezen voor onzekerheid
Gedreven pragmatisme
Van bestuur naar volksvertegenwoordiging
De inhoudelijke vernieuwing van de PvdA zal zich op verschillende terreinen moeten manifesteren. De bijna natuurlijke verstrengeling met de overheid en semi-overheid moet worden losgelaten. De dominantie van de beleidsprofessionals moet worden doorbroken, waardoor de PvdA weer een volkspartij kan worden die bovendien weer aantrekkelijk is voor intellectuele vrijdenkers. Verder zal er een nieuwe inhoudelijke agenda moeten worden ontwikkeld. Een programma waarbij de realiteit van kiezers het uitgangspunt is voor politieke stellingname en niet langer de theoretische werkelijkheid van beleidsmakers en gevestigde belangenorganisaties. Om lastige thema’s als criminaliteit, overlast, fatsoen en integratie zal niet meer heen moeten worden heen gelopen. De politieke stijl van de PvdA is aan revisie toe. PvdA-politici moeten weer meer volksvertegenwoordiger worden dan bestuurder. Er is sprake van een eenzijdige focus op het bestuur in plaats van op de politiek. Tot een eenzijdige gerichtheid op oplossingen en een systematisch gebrek aan aandacht voor het signaleren van maatschappelijke problemen. Politiek is een spel dat zich tussen het bestuur en de kiezers afspeelt. De PvdA richt zich eenzijdig op het bestuur. De vereenzelviging van de PvdA met de overheid is enorm uit de hand gelopen. Hoeveel PvdA-volksvertegenwoordigers zeggen niet ‘wij’ als ze het over het rijk, de gemeente of de provincie hebben?
Weg met oude riedels
Wouter Bos: een laatste kans!
Het zijn dit soort thema’s, zowel op het gebied van stijl als de inhoud, die aangeven dat de PvdA op een politiek kruispunt staat. Kiezen we voor vernieuwing of restauratie. Kiezen we voor representanten van oude politiek en de gevestigde orde of geven we een jong talent een kans: Wouter Bos, iemand die aan heeft gegeven te willen en kunnen leren van 15 mei en ook al heeft bewezen over aantrekkingskracht bij veel kiezers te bezitten? De keuze die nu voorligt gaat om meer dan alleen een persoon en ook meer dan alleen op de vraag wie de nieuwe lijsttrekker is. Het gaat er ook om of de PvdA de bereidheid toont te kijken naar nieuwe ideeën, methoden en generaties. Om te voorkomen dat de PvdA nog eerder dan het CDA in het politieke rusthuis zal belanden. Om te voorkomen dat er een scheuring zal ontstaan tussen de gevestigde orde en mensen die wat willen leren van 15 mei. Om te voorkomen dat het kleine clubje jonge honden in de PvdA dat er nog is, zich moedeloos afkeert van de partij. Als de leden van de partij verstandig zijn kiezen ze nu voor een nieuwe generatie. Een nieuwe kans komt er niet meer!
Roeland van der Schaaf, Wouter van Bolhuis, Kees Hermanides, Tjeerd van Dekken, Jan Willem Kok, Sisca Sytema, Bert Feiken, Henk Spoeltman, Léon Boer, Rolf Middelberg (allen niet allemaal even jonge leden leden van de PvdA in de provincie Groningen)