nieuws

09 apr 2010, 10:10

Middeleeuwse binnenstad Groningen 'veel beter beschermen'

Leden van de Bond Heemschut, de Vrienden van de Stad Groningen, de Winkeliersvereniging Oude Kijk in ’t Jatstraat en de Buurtverenigingen Het A-Kwartier, Hortus en het Schuitenschuiverskwartier hebben besloten om gezamenlijk het Platform Cultureel Erfgoed Groningen (afgekort PCGE) op te richten. Dit alles uit bezorgdheid over het wel en vooral het wee rondom de status van middeleeuwse en 17e eeuwse panden en rooilijnen van straten in en rond de Groninger binnenstad die als "beschermd stadsgezicht" al of niet geoormerkt zijn.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Als woordvoerder van de PCGE zal de heer Pieter Bootsma vanmiddag tussen 15.15 - 17.00 uur in de hal van het stadhuis op de zeepkist gaan staan om indringend een beroep op het nieuwe College en Gemeenteraadsleden te doen '' om ons zgn. beschermd stadsgezicht in de volgende college periode echt te gaan beschermen en op te nemen in het College Akkoord.''