nieuws

31 jul 2012, 11:11

‘Oostzijde van de Grote Markt moet “grandeur” krijgen’

De fractie van de PvdA in de gemeenteraad van Groningen vindt het een goede zaak wanneer de oostzijde van de Grote Markt een zekere grandeur gaat krijgen. Dat staat in een oproep van drie raadsleden Roeland van der Schaaf, Randy Martens en Marloes Dekker via de GIC aan inwoners van Groningen om toch vooral mee te denken over de nieuwe oostzijde. Drie architectenbureaus hebben daarvoor al voorlopige schetsen gemaakt. Volgens de raadsleden zijn die schetsen nog wel behoorlijk abstract, maar dat geeft de inwoners van Groningen nog wel weer de gelegenheid mee te denken. De PvdA-ers zijn in elk geval zeker niet ontevreden over wat de drie architecten tot nu toe hebben laten zien. Ze schrijven onder meer:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“De schetsboeken die de architecten nu hebben gepresenteerd zijn nog erg abstract. Dat maakt het lastig om er nu wat van te vinden. Maar het betekent ook dat er nog veel open ligt. (…) Het ontwerp voor Mutua Fides is al wel klaar. Eind juni werd dit ontwerp door Vindicat goedgekeurd (http://alturl.com/k9g49 ). De bedoeling is dat dit gebouw eind 2013 opgeleverd is. “


Spannend


Naast Mutua Fides komen nog vier nieuwe gebouwen. Ze moeten onderling van elkaar verschillen, maar ook een eenheid vormen. Dat is altijd spannend. Niet saai (de gemeenteraad nam hier in juni 2009 ook al eens een motie over aan), maar ook geen schreeuwerig geheel. Wat de PvdA betreft moet vooral het totaal aansprekend zijn. We zijn ook positief over het streven om de panden van een zekere grandeur te voorzien. De Oostwand moet veel meer zijn dan slechts die rij gebouwen waar je straks langs loopt om naar het Forum te gaan.


Waar is Grand Café bij Vindicat?


Het is daarom belangrijk dat er op de begane grond vooral veel levendigheid komt. Niet alleen maar gevelarchitectuur met mooie plaatjes, maar bruikbare en transparante ruimtes op de begane grond. Waar leuke winkels en horeca zich gemakkelijk in kunnen vestigen en terrassen wat de PvdA betreft zeker niet mogen ontbreken. Die terrassen werden in 2008 al opgenomen in het beeldkwaliteitsplan van Muller. Ook voor Vindicat, waarbij het idee zelfs was om op de begane grond van Vindicat een soort Grand Café te maken wat overdag toegankelijk zou zijn voor iedereen. Dit zou dan hier terrassen mogelijk maken. Deze wens lijkt nu stilletjes uit de plannen te zijn verdwenen. De PvdA vindt dat eigenlijk heel jammer. Op zo’n beeldbepalende plek past geen gesloten sfeer. De PvdA snapt wel dat Vindicat een gesloten sociëteit is, maar we willen wel graag een open uitstraling aan de Oostwand. Dat lijkt nu helemaal weg. Misschien kan het stadsbestuur hier nog eens over in gesprek gaan met Vindicat?


Openheid


Qua levendigheid zijn de panden aan weerszijde van de straat naar het Forum essentieel. Dit mogen geen dode gevels worden waar niets gebeurt. Want dan wordt de straat een saaie steeg. De openheid van de gevels van deze panden moet zich daarom ook aan de zijkanten doorzetten.

Vertrouwen


Over de nieuwe Oostwand is dus nog lang niet het laatste woord gezegd. De architecten zijn nu aan zet en ze verdienen daarin alle vertrouwen. Maar dit gaat wat de PvdA betreft hand-in-hand met de mogelijkheid voor Stadjers om mee te denken. Wij gaan er vanuit dat de gemeente en de ontwikkelaar Volker Wessels deze betrokkenheid ook voor het verdere proces garandeert.’’