nieuws

24 jan 2008, 09:09

Oost-Groningen krijgt super-gemeente: Winschoten, Reiderland en Scheemda samen

De stad Groningen krijgt er in Groningen een ‘concurrent’ bij. Althans: er gaat in oost-Groningen een grote gemeente ontstaan die meer tegenwicht kan bieden aan de stad Groningen. Gisteren hebben de raden van de gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten namelijk het voornemen uitgesproken met elkaar te willen fuseren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ze hebben vastgesteld dat er geen belemmeringen zijn om tot een fusie van de drie gemeenten te komen. Sterker nog: een fusie biedt kansen aan de nieuwe gemeente. De bestuurskracht zal toenemen en er zal meer ruimte komen om de dienstverlening te verbeteren.


Eerder al hadden de drie colleges van Reiderland, Scheemda en Winschoten aangegeven achter de fusie te staan. Nu de drie raden daadwerkelijk het besluit hebben genomen, is er veel werk te verzetten. In april 2008 stellen de raden het zgn. herindelingsadvies vast. Daarna is het woord aan de inwoners van de drie gemeenten: in de maanden mei en juni kunnen zij hun visie op de nieuwe gemeente kenbaar maken. De ingediende reacties worden in de zomermaanden besproken. In september dit jaar zullen de raden een definitief besluit nemen over het herindelingsadvies.

2008 wordt een belangrijk jaar. Met betrokkenheid van de diverse politieke groeperingen (met hun raadsleden), de samenleving (burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemers) en de ambtelijke organisaties zullen op tal van terreinen visies worden ontwikkeld voor de nieuwe gemeente.

 

De nieuwe gemeente gaat, als de bevolking akkoord gaat, 40.000 inwoners tellen en wordt daarmee een van de grotere gemeenten van Groningen.