nieuws

12 dec 2002, 00:12

Oost-Groningen in actie tegen toenemend jeugdgeweld

Het instituut Zorg en Welzijn Groningen komt in actie tegen het stijgende geweld tussen jongeren in het oostelijk deel van de provincie Groningen. Jongeren in Oost-Groningen gaan namelijk steeds vaker op de vuist, zo heeft het Provinciaal Ontwikkelingsinstituut Zorg en Welzijn (POZW) geconstateerd. Het geweld is vaak het gevolg van verveling en alcoholmisbruik.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De trend doet zich zowel op het platteland als in de grotere gemeenten voor. “De jongeren zijn in de meeste gevallen tussen 12 en 16 jaar oud”, vertelt onderzoekster Fransje Grisnich namens het POZW. “Ze hebben vaak niets te doen. Want er is voor deze kinderen op straat niks aangewezen waar ze samen kunnen komen.” De onderzoekster doelt op voorzieningen als trapveldjes en hangplekken. “Deze voorzieningen zijn hard nodig om de overlast op te lossen”, meent Grisnich. Daarnaast moeten de gemeenten regelmatig met de jongeren om de tafel gaan zitten, gelooft ze. “Neem hen eens serieus, dan houdt het geklier wel op.”
Maar ook denkt ze aan maatregelen als georganiseerd vervoer, om geweld en vandalisme van uitgaande jongeren tegen te gaan. “In veel dorpen in Oost-Groningen zijn er geen discotheken, waardoor de jongeren massaal naar plaatsen als Winschoten afreizen”, aldus Grisnich. Na het nuttigen van alcohol willen ze nogal eens wat vernielingen aanrichten onderweg. Het straatmeubilair wordt gesloopt en bushokjes delven het onderspit. “Vooral verkeersborden lijken de laatste tijd in te zijn, naast de onderlinge gevechten natuurlijk”, ondervond de onderzoekster. Door de stappers georganiseerd vervoer te bieden, denkt ze deze problemen te kunnen beperken.
Grisnich is sinds 1999 belast met het onderzoek naar jeugdcriminaliteit en –geweld in de provincie Groningen. Ze bekijkt de problemen per gemeente en stelt, in samenwerking met lokale instanties als bureau HALT, politie en de scholen, actieplannen op. Tot nog toe hebben alle gemeenteraden dit actieplan overgenomen, aldus Grisnich.