nieuws

14 jun 2009, 20:08

Molen De Hoop in Haren gered dankzij onverwachte schenking

Met een forse subsidie van het rijk en een aanzienlijke gift van Emmaplein Foundation is de restauratie van rijksmonumentale koren- en oliemolen De Hoop in de kom van Haren zeker gesteld. In juli wordt het volledige herstel van het rijksmonument met ceremonieel tromgeroffel voortvarend ter hand genomen en medio 2010 zal de restauratie worden voltooid.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het bestuur van stichting Molen De Hoop kreeg begin juni op een feestelijke bijeenkomst van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een beschikking voor ruim 177.000 euro overhandigd. Het rijk betaalt hiervan 124.000 euro. 53.000 euro komt van het VSB-fonds, het J. B. Scholtenfonds, het Prins Bernhardfonds, de provincie Groningen en de gemeente Haren. Emmaplein Foundation garandeert daarenboven 300.000 euro als sluitpost van de restauratie.

In een en dezelfde handeling eert Emmaplein Foundation een van zijn grondleggers, de vorig jaar overleden Harenaar Dick Maan, die de Harener molen een warm hart toedroeg en bekommert Emmaplein Foundation zich om het lot van de maalinrichting.
Het bestuur van Stichting Molen De Hoop is buitengewoon in zijn sas met het geld.


“Fantastisch, dat het Rijk nu eens goed over de brug is gekomen”, reageert Jan Geelhoed namens het stichtingsbestuur. “Daarnaast is de Harener bevolking veel dank verschuldigd aan de bijdragende fondsen. In het bijzonder aan de oprichters van Emmaplein Foundation, aan Dick en Jacqueline Maan.

Emmaplein Foundation verdient bovendien een grote pluim voor de verkiezing van De Hoop als begunstigde voor het postuum eerbetoon aan Dick Maan. Het duet tussen kerk en molen, zoals is verbeeld in het logo van de gemeente Haren, zal voor altijd door het dorp blijven klinken. Dankzij Emmaplein Foundation, dankzij het rijk, de fondsen, provincie en gemeente en dankzij honderden particulieren en bedrijven, die kleine en grote giften schonken.”