nieuws

27 jul 2000, 00:12

Onveilige werkomstandigheden bij waterschappen

De veiligheid van werknemers bij tientallen waterschappen, zuiveringsinstallaties en polderdistricten laat te wensen over. Dit blijkt uit een rapport van de Arbeidsinspectie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Arbeidsinspectie controleerde 55 van de 66 organisaties en ontdekte daarbij 531 tekortkomingen. Zo ontbraken bij machines soms noodstopschakelaars en waren bewegende delen niet goed afgeschermd. Ook werd er slordig omgesprongen met gevaarlijke stoffen en deugden de etiketten op flessen met chemicaliën soms niet.
Bij sommige waterschappen kon het publiek zelfs in de buurt van gevaarlijke machines komen en ontbraken nooduitgangen en vluchtwegen. De maaiveegboten voldeden ook niet aan de normen: in sommige gevallen kreeg de machinist de uitlaatgassen in het gezicht geblazen.
Toch verbaast hoofdinspecteur J. Laemers in Groningen zich niet over de bevindingen. Volgens hem is het aantal tekortkomingen niet extreem veel vergeleken met andere rijksdiensten. Hij vindt het wel kwalijk dat de waterschappen de problemen niet zelf ontdekken. “Kennelijk hebben ze onvoldoende kennis.” De waterschappen zouden volgens Laemers beter moeten samenwerken. “Ze zouden een gezamenlijke checklist moeten opstellen. Dan hoeven ze niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden.”
Voorlichtster E. Rijnders van de Unie van Waterschappen ziet niks in het voorstel van de Arbeidsinspectie. Volgens haar zijn individuele controles op maat gesneden en daardoor effectiever. Een uniforme checklist leidt alleen maar tot meer bureaucratie, zegt zij. Laemers blijft bij zijn kritiek. “Waterschappen kunnen de lijst gebruiken voorzover die voor hen van toepassing is.”
Bij hercontroles bleken de meeste waterschappen de zaakjes beter voor elkaar te hebben. In het algemeen waren de problemen verholpen. De Arbeidsinspectie heeft de afgelopen vijf jaar ook de arbeidsomstandigheden bij de politie en het gevangeniswezen onderzocht. Na de zomer zijn de lucht- en landmacht aan de beurt.