nieuws

09 jun 2001, 00:12

'Ontschommeling' van Groningen door strenge regels

Vrolijk en onbekommerd schommelen in een speeltuintje of een grasmat in een binnenstad is steeds minder vaak mogelijk. Dat is te wijten aan een nieuw fenomeen: 'ontschommeling'.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Daarmee duidt de gemeente Groningen op het feit dat er tegenwoordig zulke strenge eisen gelden voor speelvoorzieningen in het algemeen en schommels in het bijzonder, dat de gemeente heel wat schommels moet laten verwijderen. Tot verdriet van jongeren in kinderrijke wijken heeft de gemeente schommels laten verwijderen op plekjes waar de ondergrond niet zacht genoeg is. Ook moet er aan weerszijden van de schommel anderhalve meter vrij zijn. De gemeente Groningen vindt de regels nogal streng maar wil zich er in verband met aansprakelijkheid na eventuele ongelukken wel aan houden. Vandaar de ontschommeling.