nieuws

24 jun 2012, 11:11

Ongerustheid bij Groninger studenten na publicatie “Der Spiegel”

Bij studenten in Groningen is ongerustheid ontstaan over het huisvestigingsbeleid in de gemeente Groningen. Dit naar aanleiding van een publicatie in het Duitse weekblad Der Spiegel dat melding maakt van het feit dat in bepaalde wijken niet meer dan vijftien procent studenten mogen worden. De fractie van “Student en Stad” heeft de kwestie middels vragen bij B en W aan de orde gesteld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op 23 juni verscheen in vrijwel alle grote landelijke media berichtgeving over de 15-procentsnorm. Na onlangs al Der Spiegel te hebben bereikt, is het Groningse kamerbeleid de laatste tijd een ‘hot issue’, ook al bestaat de 15%-norm inmiddels al enkele jaren, aldus fractievoorzitter Jos van Rooij.

Student en Stad zegt een groot tegenstander te zijn van de 15-procentsnorm, maar realiseert zich dat al in 2009 de norm is ingevoerd. De storm van berichtgeving in de media verrast ons dan ook.

In de berichtgeving kwam echter ook naar voren dat veel studenten een gevoel van grote onzekerheid hebben over de vraag of zij hun kamer worden uitgezet. Dit kan volgens Student en Stad niet de bedoeling zijn. Daarbij komt dat de mediastorm van 23 juni voor veel studenten die zich geen zorgen maakten over de norm, juist voor een gevoel van onbehagen zou kunnen zorgen.

Jos van Rooij vraagt B en W onder meer of het college de mening van Student en Stad deelt dat het van groot belang is duidelijkheid te verschaffen aan de studenten die in onzekerheid verkeren, ‘temeer juist door deze berichtgeving veel angst zou kunnen ontstaan onder studenten?’