nieuws

23 nov 2012, 10:10

Ongeruste wijkbewoners massaal naar informatieavond Zuidelijke Ringweg

De informatieavond over de aanpak van de Zuidelijke Ringweg in Groningen heeft honderden Stadjers getrokken. Er is veel onrust over de plannen voor een tunnel tussen de Helperzoom en het Europapark. De vrees bestaat dat het verkeer in de wijk enorm toeneemt. In het definitieve plan voor de Zuidelijke Ringweg verdwijnt een aantal op- en afritten van de ringweg.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In Martiniplaza werden de plannen gepresenteerd door de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid. Dat ging in aanwezigheid van gedeputeerde Mark Boumans en de Groningse wethouder Joost van Keulen. Duidelijk werd dat de precieze plek van de tunnel nog ter discussie staat. De gemeente heeft daarover nog geen besluit genomen.

Als gevolg van de nieuwe plannen zou het aantal verkeersbewegingen in de Vondellaan toenemen van 1800 naar meer dan 11.000 en dat zorgt voor veel onrust onder de wijkbewoners. De Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg uitte ook zorgen over de gezondheid van kinderen die op een van de vele scholen in de wijk zitten.