nieuws

29 nov 2000, 00:12

Ongeluk met Chloortransport kan in ernstigste geval 5000 doden kosten

Bij een ramp met een chloortransport kunnen in het ergste geval 5000 dodelijke slachtoffers vallen in een stedelijk gebied.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat zou kunnen gebeuren wanneer de gehele inhoud van een tankwagon met daarin 50.000 kg. chloor, vrijkomt. De kans dat zo’n situatie zich zal voordoen is buitengewoon klein. Maar mocht het gebeuren dan zijn de gevolgen groot en kunnen hulpverleningsdiensten in de Groningse gemeenten weinig uitrichten.
Dat staat in een Concept Raamplan Chloor, een inventarisatie van de risico’s die er kleven aan de chloortransporten door de provincie Groningen. Het gaat om een risico-inventarisatie gemaakt in opdracht van de burgemeesters van de zeven gemeenten in Groningen die liggen aan het spoor waar chloortransporten vanaf de lokatie van Akzo Nobel in Delfzijl doorheen rijden. Het raamplan werd dinsdagmiddag gepresenteerd door burgemeester J. Wallage van Groningen.
Het concept-raamplan is gemaakt om alle veiligheidsmaatregelen die genomen kunnen worden voor het geval er een ongeluk zou gebeuren met de chloortrein nog eens goed tegen het licht te houden en eventueel bij te stellen. Een van de aanleidingen om dat te doen vormde de ramp met de vuurwerk-fabriek in Enschede.
In het Groningse rampenplan worden vijf situaties beschreven die zich kunnen voordien na een ramp met een chloortrein. Die variëren van een incident van kleine omvang, tot het meest ernstige scenario met de 5000 dodelijke slachtoffers. Volgens Wallage is de kans op een zeer ernstig ongeluk ‘buitengewoon klein’ en ‘uiterst minimaal. Maar als zich zo’n ongeluk toch voordoet, dan kunnen onze hulpverleningsdiensten weinig meer doen’. * Volgens Wallage en de andere Groningse burgemeesters zal de Tweede Kamer een oordeel moeten vellen over de vraag of de risico’s al dan niet aanvaardbaar zijn, en zullen tal van factoren tegen elkaar afgewogen moeten worden. ‘Het gaat om een nationale afweging die onze verantwoordelijkheid als burgemeesters verre overstijgt’, aldus Wallage. De burgemeesters hebben het raamplan Chloor en de risico-inventarisaties ook ter informatie doorgestuurd naar het ministerie van VROM. ‘De regering moet de feiten tot zich nemen en een afweging maken’, aldus Wallage.