nieuws

22 feb 2001, 00:12

Ongekende daling werkloosheid in Groningen

De werkloosheid daalt in de provincie Groningen sneller dan in de andere noordelijke provincies. Maar ook daar is sprake van een ongekende daling van de werkloosheidscijfers.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De werkloosheid in het Noorden is in een jaar tijd met 18 procent gedaald. Stonden er eind 1999 nog ruim 79.300 werklozen bij de arbeidsbureaus in Noord Nederland geregistreerd, ultimo december 2000 stonden er nog 65.000 ingeschreven. Deze sterk dalende lijn zet zich in het begin van dit jaar overigens niet door, want ten opzichte van december is de werkloosheid in noord-Nederland inmiddels gestegen. Maar volgens de Arbeidsvoorziening Noord-Nederland is dat een gebruikelijk patroon in deze periode van het jaar.
Volgens de Arbeidsvoorziening, die deze cijfers woensdag bekend maakte, was de daling van de werkloosheid in het noorden met 18 procent vorig jaar groter dan landelijk gemiddeld: die daling bedroeg 11 procent.
Binnen noord-Nederland vallen verschillen te constateren tussen de drie provinciale cijfers. De werkloosheid daalde het snelst in de provincie Groningen met 21 procent. Voor Friesland en Drenthe lagen die cijfers op 16 respectievelijk 17 procent.
Uitgedrukt als percentage van de beroepsbevolking was in noord-Nederland eind 2000 nog 9,3 procent werkloos. Landelijk bedraagt dat percentage 6,9 procent. Daarmee komt het verschil tussen het landelijke en regionale werkloosheidspercentage uit op 2,4 procentpunt. Een jaar eerder was dat nog 3,7 procentpunt.