nieuws

23 dec 2011, 14:02

Onderzoeksteam Groninger politie naar moord op Nico Leeuwe krijgt veel anonieme tips

De Groninger politie heeft veel anonieme tips gekregen naar aanleiding van publiciteit over haar onderzoek naar de dood van Nico Leeuwe.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De politie ontving de laatste maanden informatie via Meld Misdaad Anoniem (MMA). Een van die meldingen is dusdanig interessant dat het onderzoeksteam graag met deze melder in gesprek wil. Het gaat om een melding die 5 oktober binnen is gekomen bij MMA. In de melding zijn specifieke omstandigheden genoemd. Uit het onderzoek blijkt dat een aantal van die genoemde omstandigheden passen binnen de voorlopige resultaten uit het onderzoek.

Het onderzoeksteam wil daarom graag met die desbetreffende melder in contact komen. Degene die het telefoontje op 5 oktober jongstleden naar MMA heeft gepleegd, kan contact opnemen met de politie via 0900-8844 (lokaal tarief) of met de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) via 06-47512608. Mocht dat niet lukken dan vraagt de politie die persoon aanvullende informatie te geven via het telefoonnummer 0800-7000 van Meld Misdaad Anoniem.

Sporenonderzoek


Tijdens het onderzoek zijn enkele forensische sporen veilig gesteld. Het rechercheteam heeft een deel van die sporen aangeleverd bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en wacht op de uitkomsten daarvan. Mogelijk bieden die sporen een relatie met de gegevens die de politie via ander onderzoek heeft verkregen.

TGO
Het Team Grootschalig Onderzoek (TGO) werkt sinds de vondst van het lichaam met 30 personen aan de zaak. Omdat een deel van de gevonden sporen voor forensisch onderzoek bij het NFI zijn gebracht en een aantal onderzoeksvragen zaken zijn verduidelijkt, is het TGO teruggebracht naar 26 personen