nieuws

24 jan 2014, 09:09

Onderzoeksraad doet onderzoek naar gaswinning en veiligheid

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onderzoek gestart naar de wijze waarop de veiligheid van de inwoners van de provincie Groningen de afgelopen jaren is meegewogen bij de besluitvorming over de gaswinning in Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Raad wil weten wat de betrokken partijen tot nu toe hebben gedaan om de risico's van gaswinning in Groningen in kaart te brengen en te beheersen.

De Onderzoeksraad wil met het onderzoek de vraag beantwoorden op welke wijze de veiligheid van de inwoners van Groningen de afgelopen jaren is meegewogen bij de besluitvorming over de gaswinning in Groningen en wat de betrokken partijen tot nu toe hebben gedaan om de risico's van gaswinning in Groningen in kaart te brengen en te beheersen.

Nu het onderzoek is gestart, zal een onderzoeksteam worden samengesteld en het onderzoek worden ingericht. Doorgaans bedraagt de doorlooptijd van onderzoeken een half jaar tot een jaar.