nieuws

29 apr 2016, 10:10

Onderzoek wijst uit: bevingsschade leidt tot gezondheidsklachten

Groningers die meerdere malen zijn geconfronteerd met schade door aardbevingen hebben vaker last van slapeloosheid, irritatie, concentratieproblemen en een aantal specifieke lichamelijke en geestelijke klachten. Dat blijkt uit het onderzoeksproject 'Gronings Perspectief', dat door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) wordt uitgevoerd in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

3778 Groningers vulden de eerste vragenlijst van 'Gronings Perspectief' in. Uit hun antwoorden bleek dat Groningers die meerdere malen zijn geconfronteerd met aardbevingsschade vaker last hebben van slapeloosheid, irritatie, geheugen- en concentratieproblemen en lichamelijke klachten als buik- of maagklachten, spier- of gewrichtsklachten, hoofdpijn en hartkloppingen.

Daarnaast hebben mensen in deze groep anderhalf keer vaker last van negatieve gevoelens zoals neerslachtigheid of een gebrek aan controle over hun leven. De groep Groningers met meervoudige schade voelt zich bovendien beduidend minder veilig dan Groningers zonder schade of bewoners van het aardbevingsgebied die maar één keer schade hebben gehad.

'Klachten serieus nemen'
Volgens onderzoeksleider prof. Tom Postmes moeten de resultaten van het onderzoek uiterst serieus worden genomen. "Deze mensen zijn geen klagers. Hun klachten moet je serieus nemen. De zorg voor de mensen in dit gebied moet voorop staan, met name bij mensen die voor de zoveelste keer schade krijgen."

Postmes adviseert om de gezondheidsproblematiek onder Groningers met meervoudige bevingsschade langs meerdere sporen aan te pakken. "Wat je kunt doen is deze mensen ontzorgen tijdens de schadeafhandeling. Ook kan je medische zorg zo toegankelijk mogelijk maken; drempels verlagen, zowel financieel als in papieren procedures."

Daarnaast is het volgens de onderzoekers belangrijk om de risico’s op meer schade verkleinen, en zo het gevoel van veiligheid te vergroten.