nieuws

30 mrt 2012, 17:05

Onderzoek RUG: stijging gemeentelijke woonlasten binnen de perken

Uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat de onroerende zaakbelasting weliswaar fors is gestegen, maar de afvalstoffenheffing is gedaald. Opgeteld leverde dat een beperkte stijging op van de gemeentelijke woonlasten: lager dan de inflatie, althans.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De opbrengst van de onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt dit jaar met 4,0 procent. Dat is meer dan de 3,75 procent die als bovengrens was afgesproken. Maar huishoudens merken daar weinig van doordat de afvalstoffenheffing, vaak een hoger bedrag dan de ozb, daalt. Uiteindelijk betalen huishoudens gemiddeld 1,7 procent meer aan hun gemeente. Die stijging ligt ruim onder de inflatie (2,3 procent).

 Dit blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten die COELO vandaag presenteert. COELO (Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden) is een onderzoeksinstituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De rijksoverheid heeft met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten afgesproken dat de landelijke opbrengst van de ozb dit jaar niet meer dan 3,75 procent zou stijgen (de zogeheten macronorm). Een dergelijke afspraak bestaat sinds 2008. Dit jaar stijgt de ozb-opbrengst echter meer dan afgesproken: 4,0 procent. Twee gemeenten springen er wat dit betreft uit: Lingewaard (+ 57 procent) en Noordoostpolder (+ 31 procent). Overigens zijn er ook gemeenten waar de ozb-opbrengst daalt, zoals Lelystad (-6 procent) en Westland (-5 procent).

Totale gemeentelijke woonlasten
Naast de ozb betalen huiseigenaren ook afvalstoffenheffing en rioolheffing. Samen stijgen deze gemeentelijke woonlasten met 1,7 procent (11 euro). Dat is net als in 2011 minder dan de inflatie. Die bedraagt 2,3 procent. Gemiddeld betalen meerpersoonshuishoudens dit jaar 683 euro aan hun gemeente. Bunschoten is het goedkoopst, met 500 euro, Blaricum het duurst, met 1.169 euro. Huurders betalen geen ozb en soms ook geen rioolheffing. Hun gemiddelde woonlasten bedragen 360 euro (0,1 procent minder dan vorig jaar).
De woonlastenstijging is dus veel lager dan je zou verwachten op basis van de stijging van de ozb. Dat komt vooral doordat de grootste heffing, de afvalstoffenheffing, met gemiddeld 0,9 procent daalt.

Afvalstoffenheffing
De gemeentelijke afvalstoffenheffing bedraagt in 2012 gemiddeld 267 euro. Dat is 2,40 minder dan in 2011 (daling 0,9 procent). Dit is het tweede jaar op rij dat de afvalstoffenheffing daalt. Gemeenten besparen op de kosten en geven het voordeel door aan de burger. In Muiden betalen meerpersoonshuishoudens het hoogste tarief (413 euro). In Eemsmond is dit tarief het laagste (24 euro), maar daar worden de afvalkosten voor een groot deel uit andere inkomstenbronnen betaald.
Nijmegen en Rotterdam verhogen de afvalstoffenheffing het meest, met 21 en 20 procent. Beide gemeenten willen de kostendekkendheid van deze heffing verhogen. In de meeste gemeenten is die kostendekkendheid al 100 procent. Roerdalen en Montfoort verlagen de afvalstoffenheffing het meest, met 23 respectievelijk 22 procent.

Rioolheffing
De rioolheffing stijgt in 2012 gemiddeld met 3,0 procent (5,10 euro). Dat is de kleinste stijging sinds de COELO-Atlas verschijnt (1998). Het bedrag dat meerpersoonshuishoudens betalen is het laagst in Goes: 45 euro. Het hoogste bedrag wordt betaald in Brummen: 370 euro. Het gemiddelde bedraagt 177 euro.
Laren verhoogt de rioolheffing het meest (+34 procent), Capelle aan den IJssel verlaagt de rioolheffing het sterkst (-38 procent).

Ozb
Het ozb-tarief is een percentage van de woz-waarde. Gemiddeld betaalt een huishouden 239 euro aan ozb. Alleen eigenaren van woningen worden aangeslagen, huurders niet. Inwoners van Texel betalen gemiddeld 114 euro aan ozb, in Blaricum is dat 706 euro. Het gemiddelde ozb-tarief voor woningen stijgt met 3,7 procent, dat voor niet-woningen (bedrijfspanden) met 4,1 procent. Den Haag verlaagt het tarief voor woningen met 5,3 procent. Lingewaard verhoogt dit met 57,6 procent.

Overige gemeentelijke heffingen
De toeristenbelasting stijgt met 8,3 procent. Dat komt vooral doordat nu tien gemeenten meer dan vorig jaar toeristenbelasting heffen. De hondenbelasting stijgt gemiddeld met 4,1 procent. Drie gemeenten schaffen hun hondenbelasting af, maar drie anderen voeren er een in. De opbrengst van de toeristenbelasting en de hondenbelasting blijft overigens ver achter bij die van de ozb. Paspoorten (-6,1 procent) en identiteitskaarten (-8,0 procent) zijn goedkoper geworden. Een uittreksel uit de GBA kost 5,5 procent meer.