nieuws

10 dec 2000, 00:12

Onderzoek RuG: allochtonen en vrouwen zien niets in de kip

‘De liefde voor de kip als spiegel van de maatschappij’, luidt de titel van het proefschrift van Bert Mombarg. De pedagoog onderzocht het wel en wee van anderhalve eeuw georganiseerde pluimveesport, en promoveert daarop maandag 18 december aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Mombarg plaatste de kippenwereld in een historisch-sociologisch perspectief vanaf de oprichting van de eerste fokverenigingen rond 1880. Door de eeuwen heen veranderde er blijkens zijn onderzoek behoorlijk wat: ,,Was de kip tijdens de tweede wereldoorlog nog het symbool van de gekrenkte nationale trots, in de woelige jaren zestig waren er nauwelijks Nederlanders geïnteresseerd in het diertje’’, weet hij.
Ruim 250 duizend Nederlanders zijn lid van een vereniging voor liefhebbers van recreatiedieren en raspluimveeverenigingen zijn de grote favoriet.
Ondanks de veranderingen die in de kippenwereld plaats hebben gevonden moet Mombarg overigens concluderen dat er ook opvallende constanten zijn. Anno 2000 wordt de pluimveesport net als een eeuw geleden namelijk gedomineerd door mannen. En wel voornamelijk mannen ‘op leeftijd’. Vrouwen, jongeren en allochtonen zijn dus niet in de ban van de kip.