nieuws

26 mei 2015, 12:12

Onderzoek onder inwoners aardbevingsgebied

Zo’n 19.000 inwoners van het Groningse aardbevingsgebied krijgen binnenkort een enquête op de mat. Er wordt onderzocht welke invloed de bevingen hebben op het woon- en leefklimaat van de Groningers.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het onderzoek is een initiatief van de Dialoogtafel in samenwerking met negen gemeenten.

 

In de enquête wordt de Groningers gevraagd hun mening te geven over verschillende thema’s. Zo krijgen ze de vraag of ze zouden willen verhuizen en of de bevingen de leefbaarheid beïnvloeden. Ook gaat het om vragen met betrekking tot eventuele waardedaling van woningen.

 

De Dialoogtafel wil de uitkomsten van de enquête gebruiken voor twee andere onderzoeken. Het gaat om het ‘Woningmarktonderzoek aardbevingsgebied Groningen’ en de ‘Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta.’

 

De eerste resultaten van het onderzoek worden komend najaar verwacht.