nieuws

26 aug 2009, 19:07

Onderzoek naar de donkerste plek van Groningen

De Provinciale Milieufederaties en Stichting Natuur en Milieu zoeken de donkerste plek van elke provincie en de donkerste plek van het land. De locaties van deze plekken worden in de komende weken via nachtelijke lichtmetingen vastgesteld. Half oktober worden de resultaten bekend gemaakt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Lichtdeskundige Wim Schmidt trekt er op heldere nachten met meetapparatuur op uit om de lichtvervuiling in kaart te brengen. Mede op basis van de lichtbronnenkaart die de Milieufederatie Groningen twee jaar geleden maakte, werden drie Groninger gebieden geselecteerd voor dit onderzoek. Het gaat om diverse locaties op het Hoge Land, langs het Reitdiep en langs de Ruiten-Aa. Wim Schmidt, die de metingen uitvoert, is deskundige op het gebied van donkere nachten, sterren en lichthinder.


Achtergrond
Echte duisternis is bijna niet meer te vinden in Nederland. Lichtvervuiling ontneemt bijna de helft van de Nederlanders het zicht op de sterrenhemel en nachtdieren raken in de war van de lichte nachten. Nederland is nu al één van de meest verlichte landen ter wereld en die verlichting neemt jaarlijks drie tot vijf procent toe. En dat terwijl driekwart van de Nederlanders een donkerdere nacht wil en lichtvervuiling aan bijna de helft van de mensen het zicht op de sterrenhemel ontneemt.