nieuws

18 feb 2001, 00:12

Ondernemers: ‘Argumentatie GGGM beneden alle peil’

Het referendum leidt er toe dat langzamerhand iedereen boos is op iedereen. De tegenstanders van de parkeergarage zijn boos op wethouder Smink en hebben een aanklacht tegen hem ingediend. De ondernemers in de Groningen City Club hebben nu een persverklaring uitgegeven waarin ze laten weten boos te zijn op het Comite Geen Gat in de Grote Markt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Voorbeelden van een onjuiste voorstelling van zaken door GGGM is volgens de City Club dat bouwactiviteiten naast de Martinikerk ‘omstreden’ zouden zijn. Maar volgens de ondernemers zijn die activiteiten helemaal niet meer omstreden, en ook de Stichting Martinikerk en de Kerkvoogdij erkennen dat. Volgensde ondernemersorganisatie is het ‘volstrekte onzin dat het plan ook zonder parkeergarage wel zal doorgaan’. Volgens de Groningen City Club is het plan van architect Jo Coenen stedenbouwkundig zeer goed en financieel onderbouwd en zullen de bedrijven het geld er voor niet op tafel leggen zonder parkeergarage.
Volgens de Groningen City Club geeft het actiecomite niet alleen systematisch een vertekend beeld van het feitelijke plan, maar ook worden de voorstanders van het plan motieven toegeschreven ‘die volslagen uit de lucht zijn gegrepen’. Volgens de Groningen City Club is de suggestie van GGGM dat ‘het bedrijfsleven’ via ondemocratische wegen probeert een plan erdoor te drukken ‘ pertinent onjuist en beneden alle peil’.