nieuws

10 apr 2015, 13:01

Onderhandelaars provinciebestuur koersen af op akkoord

Onderhandelaars provinciebestuur koersen af op akkoord

De formatie voor een nieuw college voor de provincie Groningen verloopt voorspoedig. Volgende week duiken de onderhandelaars de diepte in. 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De lijsttrekkers van de provinciale afdelingen van de SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks duurt inmiddels al twee weken. Volgens de woordvoerder vinden de gesprekken in een goede sfeer plaats.

Onder leiding van formateur Peter Verschuren zijn de vijf partijen het op diverse terreinen al eens over de grote lijnen van het akkoord. De komende week vindt hierin een verdiepingsslag plaats en wordt er ook gepraat over de financiële consequenties van de plannen.

Alle partijen geven aan dat ze “op een andere wijze, op basis van vertrouwen en partnerschap, willen omgaan met inwoners, medeoverheden en maatschappelijke partners in Groningen.” Volgens een woordvoerder zal dit onder andere invloed hebben op de omgevingsvisie.

Over welke beleidsterreinen de partijen het eens zijn geworden is onduidelijk. De partijen houden de mond dicht over de inhoud van de gesprekken.