nieuws

07 dec 2000, 00:12

Ondergrondse opslag van radioactief afval is haalbaar

Het ondergronds opslaan van verschillende gradaties radioactief afval is technisch en maatschappelijk haalbaar. Het gaat daarbij om het zogeheten terugneembaar opslaan, waarbij het afval ook na vele eeuwen nog uit de grond kan worden gehaald.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit stelt de Commissie Opberging Radioactief Afval (CORA) in een rapport dat binnen enkele weken verschijnt en aan het parlement wordt gepresenteerd.
In het rapport staat beschreven hoe radioactief afval 100 jaar, of desgewenst tot 300 jaar, bovengronds kan worden bewaard. Na deze periode zijn er veilige technische mogelijkheden om ondergronds afval terugneembaar in zout- en kleilagen op te slaan. Dat geldt ook voor hoogradioactief afval.
De commissie verwacht dat het mogelijk is daar een maatschappelijk draagvlak voor te scheppen. ,,Want al is het nog zo veilig, als men het niet wil, gebeurt het niet'', zegt CORA-secretaris en programmaleider L. van de Vate. De commissie heeft vijf jaar lang onderzoek gedaan naar zogeheten terugneembaar opslaan. Het kabinet heeft dit principe in 1993 geformuleerd in het Nationaal Milieubeleidsplan.
In verschillende landen loopt onderzoek naar verschillende mogelijkheden voor de opslag van radioactief materiaal, dat onder meer afkomstig is uit kerncentrales en ziekenhuizen. In Belgiƫ wordt bijvoorbeeld in Mol met de opslag in kleilagen geƫxperimenteerd.
Milieuverenigingen zijn tegen het ondergronds opslaan van radioactief afval. Zij vrezen onder meer dat op de lange termijn niet te garanderen is dat de bodem een veilige bewaarplaats is voor materiaal dat duizenden jarenlang hoge doses straling kan afgeven.