nieuws

12 apr 2012, 09:09

‘Ondergrondse CO2 opslag terug op politieke agenda’, aldus VNO-NCW Noord voorzitter

In de Eemshaven is de bouw van een kolencentrale in volle gang. Door allerlei procedures is er nog steeds geen regeling voor de vraag wat er straks met het vrijkomende CO2 moet gebeuren. Mocht RWE straks een vergunning krijgen, dan verdwijnt het CO2 straks onbekommerd in de lucht, en dat is de slechtst denkbare oplossing waar niemand gelukkig mee is. Wanneer het aan werkgeversorganisatie VNO NCW Noord ligt, moet er toch weer serieus gesproken worden over het ondergronds opslaan van het CO2. Dat is niet alleen beter voor het milieu, maar levert ook technologie op, die we kunnen exporteren, aldus Bert van der Haar, voorzitter van VNO/NCW Noord. Onlangs werden in Parijs onderzoeken gepresenteerd waaruit blijkt dat ondergrondse CO¬2-opslag toch wel degeljk veilig kan plaatsvinden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De ondergrondse opslag van CO2 moet terug op de agenda, anders haalt Nederland haar klimaatdoelstellingen niet. Dat stelde Bert van der Haar, voorzitter van VNO/NCW Noord, onlangs op de jaarvergadering in Beetsterzwaag. Een verslag van die bijeenkomst is te vinden op de website van RTV Drenthe.


Volgens Van der Haar is het een kans voor Noord-Nederland om op dit onderwerp een kennisvoorsprong op te bouwen en past het bij de ambities voor hergebruik van CO2. Minister Verhagen zag eerder van die CO2-opslag af, vanwege het gebrek aan draagvlak. Dat echec mag zich volgens Van der Haar niet herhalen. Hij vindt dat het noorden een imagoprobleem heeft en wil dat Noord-Nederland zich profileert als energieregio van Nederland en van Noordwest-Europa.


Volgens de voorzitter liggen er enorme kansen om zo de werkloosheid aan te pakken. ''De belangrijkste voorwaarde is het vergroten van kennis. Daarom is de Energy Academy, die op 1 september van start zal gaan, van groot belang'', aldus Van der Haar.


GS van Groningen hebben onlangs een zogenaamde strategische agenda vastgesteld. Daarin wordt opslag niet uitgesloten mits er draagvlak is. Ook daar staat de deur op een kier en moeten nuttige toepassingen van CO2 in o.a. de tuinbouw het draagvlak vergroten. De afgelopen zes jaar werden in EU-verband verschillende projecten uitgevoerd met ondergrondse CO2-opslag van CO2. De resultaten zijn onlangs in Parijs gepresenteerd. Belangrijkste conclusie: ondergrondse CO¬2-opslag kan veilig plaatsvinden, want het koolstofdioxide bleef in alle onderzochte opslagprojecten doeltreffend opgeslagen.
 

www.rtvdrenthe.nl