nieuws

06 sep 2000, 00:12

Ondanks seksuele revolutie nog steeds 'moetjes'

Het ‘moetje’, het trouwen omdat er een baby op komst is, is nog altijd een veelvoorkomend fenomeen in ons land. Dit blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ondanks de verregaande verandering van relatievormen in de afgelopen tientallen jaren, trouwen Nederlandse vrouwen steevast voordat de uiterlijke kenmerken van hun zwangerschap duidelijk zichtbaar zijn, aldus de Canadese sociologe M.C. Mills. In een kwart van de onderzochte groep was in Nederland sprake van ‘een moetje’.
‘Ik ontdekte dat er een enorme piek is in het aantal huwelijken bij vrouwen die vier maanden zwanger zijn’, zegt Mills. De sociale druk van familie en omgeving is een belangrijke factor bij dit gehaaste overgaan van samenwonen tot huwen. Mills deed onder meer statistisch onderzoek naar het fenomeen dat in het Engels bekend staat als ‘shotgun wedding’. Ook in Canada bestaat het ondanks de seksuele revolutie nog steeds.
Mills nam een steekproef onder vrouwen van vijftien tot 49 jaar oud, geboren tussen 1950 en 1969. In Canada werd de analyse uitgevoerd op de gegevens van 4166 vrouwen, in Nederland en Rusland respectievelijk 4516 en 9631. In Nederland ging het in vijfentwintig procent van de gevallen om een ‘moetje’, tegen acht procent in Canada. De onderzoekster ontleende haar gegevens aan de Canadese ‘Fertility and Family Surveys’ (1995) en de Russische MicroCensus (1994).
Ze ontdekte tevens dat vrouwen in Nederland aanzienlijk minder vaak scheiden dan vrouwen in Canada en Rusland.De sociologe vergeleek de ‘relatiegeschiedenissen’ van vrouwen in deze landen na 1940. Uit het onderzoek bleek tevens dat Canadese en Russische vrouwen in hun leven tweemaal zoveel jaren gescheiden doorbrengen als hun Nederlandse seksegenoten. Mills ontdekte dat vrouwen in Nederland aanzienlijk minder vaak scheiden dan vrouwen in Canada en Rusland.
De Canadese verrichtte haar onderzoek aan het internationaal vooraanstaande Population Researh Centre van de RUG. Mills promoveert 11 september op haar proefschrift ‘The transformation of partnerships. Canada, the Netherlands and the Russian Federation in the age of modernity’.