nieuws

13 feb 2001, 00:12

Omvangrijke wensenlijst van supporters voor nieuw stadion FC Groningen

Plaats geen zichtbare afscheiding tussen tribunes en speelveld, handhaaf de entreeprijzen van het Oosterpark en probeer de echte fans zoveel mogelijk bij elkaar te plaatsen. Het is een greep uit de adviezen die supporters van FC Groningen hun club meegeven bij de verwezenlijking van het nieuwe stadion.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De resultaten van de enquête die tussen 16 en 26 januari jongstleden via de website van FC Groningen werd afgenomen, bevestigen grotendeels het beeld dat al bestond over de wensen van supporters. Een van de stokpaardjes vormt de naam van het stadion. Veel ondervraagden voelen wel wat voor vernoeming naar een oud-speler van de club. Hoewel slechts weinigen een concreet voorstel doen, is Tonny van Leeuwen de meest genoemde kandidaat. 19 procent geeft de voorkeur aan de naam “Het Groningen Stadion”. De werknaam “Euroborg” komt voor vijftien procent in aanmerking, terwijl slechts vijf procent zich wil schikken in verbinding aan de naam van een sponsor. De meesten vinden dat de naam een relatie moet hebben met de club of met de stad.
De geënquêteerden mochten zich ook uitspreken over een aantal randvoorwaarden. Zo vindt meer dan de helft van de deelnemers dat voldoende toiletten, voorzieningen met betrekking tot de veiligheid, voldoende horeca verkooppunten en een goed zicht op het veld belangrijke bijdragen leveren aan het comfort. Bereikbaarheid en een goede temperatuur vindt men van minder belang. Als belangrijkste sfeerelement noemen de ondervraagden vrijwel unaniem de supportersliederen. Ter bevordering van de sfeer zou een “supporterscurve” achter één van de doelen zeker niet misstaan. Daarin kunnen de supporters met elkaar dienen als aanjagers van de typische FC Groningen-sfeer. Ook een korte afstand tot het speelveld vindt men een pré. Veiligheid vormt voor zestig procent de norm voor comfort en service. Op de vraag welke faciliteiten het nieuwe stadion kunnen opwaarderen, scoorde de “videowall” hoog. Ruim tweederde van de ondervraagden ziet het wel zitten dat er één of meer grote schermen in het stadion worden geplaatst, die tevens als scorebord fungeren. Cafés, pinautomaten en een bewaakte fietsenstalling behoren ook tot het wensenpakket. Uitwerking Meer dan duizend bezoekers van de website namen deel aan de enquête. De uitkomsten worden door de projectgroep meegenomen in de uitwerking van de plannen. Eerder al hield die groep een “brainstormsessie” met seizoenkaarthouders uit alle hoeken van het stadion. Bovendien verrichten gerenommeerde bureaus in opdracht van de KNVB momenteel onderzoek naar de succesfactoren van stadions. Ook van die uitkomsten zal de projectgroep, onder leiding van financieel manager Erik Mulder, gebruik maken.